Předpisy/normy

Jakost vody

ISO 6059 Stanovení sumy vápníku a hořčíku - odměrná metoda s EDTA
ISO 6058 Stanovení vápníku - odměrná metoda s EDTA
EN ISO 9963-1 Stanovení kyselinové neutralizační kapacity (KNK) - Část 1
EN ISO 9963-2 Stanovení uhličitanové KNK - Část 2
ISO 9297 Stanovení chloridů. Argentometrické stanovení s chromanovým indikátorem (metoda podle Mohra)
ISO 7393-1 Stanovení volného a celkového chloru. Část 1: Odměrná metoda s N,N-diethyl-1,4-fenylendiaminem
ISO 7393-2 Stanovení volného a celkového chloru. Část 2: Kolorimetrická metoda s N,N-diethyl-1,4-fenylendiaminem
ISO 15705 Stanovení chemické spotřeby kyslíku - metoda ve zkumavkách
ISO 6060 Stanovení chemické spotřeby kyslíku
ISO/CD 25814 Stanovení rozpuštěného kyslíku. Elektrochemická metoda s membránovou sondou
ISO/DIS 7887 Kontrola a stanovení barvy
ISO 7027 Stanovení zákalu
ISO 10359-1 Stanovení fluoridů. Část 1: Elektrochemická metoda pro pitné a málo znečištěné vody
ISO 5664 Stanovení amonných iontů. Odměrná metoda po destilaci
ISO 10523 Stanovení pH
ISO 27888 Stanovení vodivosti
ISO 11923 Stanovení rozptýlených materiálů filtrací s filtrem ze skleněných vláken