Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Příprava vzorků

Příprava vzorků

Je nezbytná k dosažení přesných výsledků. Společnost VWR nabízí široký výběr produktů od systémů míchání a mletí po systémy automatické mineralizace a destilace.

  • Mineralizační jednotky používané pro stanovení dusíku, COD a stopových kovů ve vodě podle oficiálních metod
  • Destilační jednotky používané pro stanovení dusíku, fenolu, celkového kyanidu, alkoholu, amonných iontů, antioxidantů a oxidu siřičitého
  • Extrakční jednotky používané v mnoha aplikacích, např. pro stanovení pesticidů, PCB, dioxinů, fenolů, halogenidů, olejů a maziv