Příprava vzorků

Je nezbytná k dosažení přesných výsledků. Společnost VWR nabízí široký výběr produktů od systémů míchání a mletí po systémy automatické mineralizace a destilace.

  • Mineralizační jednotky používané pro stanovení dusíku, COD a stopových kovů ve vodě podle oficiálních metod
  • Destilační jednotky používané pro stanovení dusíku, fenolu, celkového kyanidu, alkoholu, amonných iontů, antioxidantů a oxidu siřičitého
  • Extrakční jednotky používané v mnoha aplikacích, např. pro stanovení pesticidů, PCB, dioxinů, fenolů, halogenidů, olejů a maziv

Vážení

Společnost VWR nabízí výběr mikrovah a analytických vah se sledovatelnými závažími a kalibračními certifikáty...

Zpopelňování

Společnost VWR nabízí široký sortiment pecí vhodných ke zpopelňování a pro běžné aplikace tepelné úpravy...

Míchání a mletí

Společnost VWR disponuje širokým sortimentem mlýnů, míchadel a homogenizátorů...

Digesce, destilace a extrakce

Společnost VWR vám nabídne vše, co potřebujete, od automatických jednotek až po komponenty k vytváření vlastních zakázkových řešení...

Filtrace

Společnost VWR nabízí široký sortiment filtračních produktů pro většinu oblastí použití...