Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Celkový organický uhlík (TOC)

Celkový organický uhlík (TOC)

Celkový organický uhlík (TOC) je množství uhlíku vázané v organické sloučenině a často se používá jako nespecifický ukazatel kvality vody. Rychlý způsob stanovení TOC kolorimetrickou metodou činí z této metody snadnou metodu dosahující skvělých výsledků.

  • Rychlá digesce
  • Výběr fotometrů a spektrofotometrů a trubic pro TOC připravených k použití a práškových polštářků.