Celkový organický uhlík (TOC)

Celkový organický uhlík (TOC) je množství uhlíku vázané v organické sloučenině a často se používá jako nespecifický ukazatel kvality vody. Rychlý způsob stanovení TOC kolorimetrickou metodou činí z této metody snadnou metodu dosahující skvělých výsledků.

  • Rychlá digesce
  • Výběr fotometrů a spektrofotometrů a trubic pro TOC připravených k použití a práškových polštářků.

Termoreaktory

Rychlá digesce pro COD a TOC...

Fotometry a spektrofotometry

Společnost VWR nabízí široký výběr systémů určených k měření různých parametrů vody...

Roztoky pro analýzu TOC

Roztoky pro analýzu celkového organického uhlíku (TOC) pro detekci organických nečistot ve vodě...