Analytické testování potravin a nápojů

Nejběžnější analytické metody používané v potravinářském a nápojovém průmyslu jsou určeny pro monitorování a testování bezpečnosti jídla, živin a kvality. Tyto testy zahrnují chemické, mikrobiologické a fyzikální kontaminanty a slouží k dosažení shody s místními, národními a mezinárodními předpisy.

Kontaminace potravinářských výrobků způsobuje újmu spotřebiteli a škodí reputaci značky. Ať už požadujete analýzu potravin a nápojů, mléčných produktů nebo vody, společnost VWR vám může poskytnout komplexní sortiment vybavení pro mikrobiologické, fyzikální a chemické testování, spotřební materiál a chemikálie, které budou vyhovovat vašim požadavkům.

Ať už jsou vaše potřeby v oblasti testování potravin a nápojů jakékoliv, společnost VWR má vše.

Dusičnany a další parametry

Nenechejte se zmást zdánlivou jednoduchostí těchto nástrojů! Dosáhněte během několika momentů vynikajících výsledků s přesností, která je běžná u přístrojové analýzy...

Analýza chloridu sodného

Měření koncentrace soli (chloridu sodného) v potravinách a mléčných výrobcích je univerzální...

Měření barevnosti

Potravinářský průmysl má dlouhou historii měření barev svých výrobků...

Klimatické komory se stálými podmínkami

Zkušební komory se stálými podmínkami prostředí zajišťují konstantní hodnoty teploty a vlhkosti pro dlouhodobé testování skladovatelnosti, obalů atd...

Hustota

Hustota roztoků, kapalin atd. je základním testem při kontrole jakosti v potravinářském a nápojovém průmyslu...

Viskozita

Moderní potraviny jsou ve stále vyšší míře polotovary...

Analýza vlhkosti

Výběr analyzátorů vlhkosti s infračerveným ohřevem nebo halogenových analyzátorů vlhkosti pro běžné nebo vysoce přesné aplikace...

Bod tání

Teplota tání je velmi užitečným a důležitým parametrem při stanovování kvality a čistoty složek potravin, rostlinných a živočišných olejů a tuků...

Titrace

Společnost VWR nabízí výběr titračních přístrojů pro manuální a automatickou titraci, pomocí kterých lze provádět většinu titračních analýz používaných v potravinářském průmyslu

Titrace Karl Fischer

Výběr kompaktních odměrných nebo coulometrických titrárorů Karl Fisher a odpovídajících činidel pro stanovení vody

Analýza podle Kjeldahla

Stanovení dusíku podle Kjeldahla se provádějí u řady různých složek potravinových produktů...

Soupravy pro proteiny, enzymy a vlákninu

Ať už se jedná o kontrolu žluklosti pokrmových tuků, nebo o obsah tuků v potravinách pomocí metodou podle Soxhleta, společnost VWR má pro vás řešení...

Analýza jedlých olejů a tuků

Ať už se jedná o kontrolu žluklosti pokrmových tuků, obsah tuků v potravinách pomocí metodou podle Soxhleta, společnost VWR má pro vás řešení...

Refraktometrie a polarimetrie

Refraktometrie je jednou ze základních metod pro kvantitativní analýzu a zabezpečování jakosti metod v potravinářském a nápojovém průmyslu...