Testování odpadních vod a kapalných odpadů

Odpadní vody a kapalné odpady je možné testovat na řadu parametrů pro účely řízení procesu, likvidaci a dodržování právních předpisů.

Společnost VWR má k dispozici rozsáhlý sortiment produktů pro ekologické testování, které vám umožní splnit limity u vypouštěných vod.

Kliknutím na odkaz uvedený níže přejdete na naše webové stránky věnované ekologii, na kterých jsou popisovány naše speciální produkty. Zde najdete vše od produktů pro odběr vzorků vody až po testovací soupravy, produkty pro měření BOD, zakalení atd.

Společnost VWR nabízí široký výběr výrobků a služeb pro kompletní analýzu vody pro terénní testování a pro laboratoř s rychlým testováním nebo metodami podle evropských norem.