Potravinářský a nápojový průmysl

Jako výrobce potravin a nápojů produkujete vysoce kvalitní produkty, jejichž konzumace je bezpečná. V tomto ohledu je nezbytné mít dobře definovaný proces kontroly kvality, který splňuje stávající regulační rámec. K zajištění vysoké kvality vašich produktů možná potřebujete testovat viskozitu, barvu, obsah dusíku, obsah chloridů, obsah vody a celou řadu dalších aspektů.

V závislosti na svých testovacích postupech a protokolech provádíte testy zaměřené na různá rizika. Mezi taková rizika patří: biologická, fyzická, chemická a radiologická nebezpečnost, toxiny, pesticidy, rezidua léčiv, paraziti, alergeny, aditiva atd. K testování těchto rizik je třeba analyzovat potravinářský nebo nápojový produkt, ale i výrobní proces jako takový. V rámci tohoto procesu možná potřebujete:

  1. Odebírat vzorky potravin nebo nápojů
  2. Skladovat vzorek před testováním
  3. Analyzovat vzorek
  4. Kontrolovat výrobní proces z hlediska kontaminace
  5. Soustavně monitorovat výrobní prostor
  6. Udržovat bezpečný výrobní prostor a laboratoř

Objevte nabídku společnosti VWR pro každý krok v rámci tohoto procesu a podívejte se , jak vám můžeme zjednodušit práci, pokud jde o dodržování všech platných předpisů!

Testování F&B

Produkce F&B