Laboratorní spotřební materiál pro obecné použití

Některé produkty jsou nezbytné v každé laboratoři. Zvyšte bezpečnost ve své laboratoři díky soupravám pro rozlití kapalin VWRC a Merck, čisticím prostředkům atd.

Kategorie produktů

Čisticí prostředky a čističe povrchů

Kompletní sortiment čisticích prostředků k čištění vaší laboratoře shora dolů... Ekologické, účinné čištění s vynikající silou, beze zbytků, s vysokou účinností a nízkou spotřebou.

Bezpečnostní materiál pro kontrolu rozlití kapalin

Rychlá absorpce kapalin s nízkou viskozitou, jako jsou kyseliny, zásady, další vodné roztoky a organické kapaliny.

Molekulární síta

Molekulární síta slouží k adsorpci plynů nebo kapalin. K dispozici jsou různé velikosti průduchů.

Písek

Nejčistší písek používaný k vyčištění vašeho produktu.

Silikagelové kuličky pro exsikátory

Silikagelové kuličky, díky nimž bude váš exsikátor suchý a bezpečný pro skladování produktů citlivých na vlhkost.

Silikagelové kuličky VWR do exsikátorů

Různé silikagelové kuličky udržují exsikátor suchý a bezpečný pro skladování produktů citlivých na vlhkost

Pomocné filtrační prostředky VWR

Různé druhy křemeliny s propustností, která je schopná při přípravě vzorků splnit prakticky všechny filtrační požadavky.

Literatura

Další zdroj