Klinické aplikace

Společnost VWR je již hlavním dodavatelem specializovaných barvicích materiálů pro trh v oblasti patologie a každý den tvoříme naše portfolio produktů pro naše zákazníky klinických aplikací.

Manipulace s kapalinami

Společnost VWR nabízí kompletní řešení pro manipulaci s kapalinami...

Odběr vzorků

Integrita odběru, skladování a přepravy vzorků zajišťuje přesné, včasné a potenciálně i život zachraňující výsledky, kterým lze důvěřovat...

Hematologie

Společnost VWR podporuje hematologické laboratoře pro detekci abnormalit krve...

Klinická chemie

Specializované produkty nabízející komfort a vyšší rychlost testů na drogy a alkohol a monitorování dávkovacích zkumavek a jiné produkty pro testování v místě péče...

Přeprava vzorků

Zdravotnický a diagnostický výzkumný materiál musí být zasílán do různých oddělení a laboratoří...

Histologie

Společnost VWR vám může poskytnout činidla a přístroje pro přípravu, uchování a zpracování tkání, řezů a barvených řezů...

Biologické vědy

Inovativní a vysoce kvalitní produkty pro genomiku, proteomiku, buněčnou biologii a mikrobiologii...

Cytologie

Cytologie se stala tradiční pomůckou pro diagnostiku zhoubných nádorů různých orgánů...

Mikrobiologie

Společnost VWR nabízí nesmírně široký sortiment pro mikrobiology...