Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?
Due to system maintenance, Order Status will not be shown from 8:00am – 10:00am CEST Sunday.

Hematologie

VWR supports haematology laboratories detecting abnormalities of the blood. One of the primary functions is to detect anaemia and diagnose the exact type. Other important aspects of routine haematology are the investigation of coagulation defects and the control of treatment in such diseases as coronary thrombosis and leukaemia.

Společnost VWR podporuje hematologické laboratoře pro detekci abnormalit krve. Jednou z primárních funkcí je detekce anémie a diagnóza přesného typu. Další důležité aspekty běžné hematologie jsou vyšetřování vad koagulace a kontrola léčby takových onemocnění, jako je koronární trombóza a leukémie.

Sklíčka, krycí sklíčka, mikroskopy atd. viz naše část věnovaná mikroskopii.