Histologie

Společnost VWR vám může poskytnout činidla a přístroje pro přípravu, uchování a zpracování tkání, řezů a barvených řezů.

Existuje mnoho různých technik pro přípravu tkání a mnoho metod k jejich zkoumání. Většina z nich je spojena s přípravou řezů, které jsou zkoumány různými typy mikroskopů, ale při žádné metodě zkoumání a samozřejmě žádné technice barvení se všechny buňky tkáně nezobrazují stejně dobře. Morfologii lze zobrazit barvením barvivy, funkčními charakteristikami z histochemických, imunologických či molekulárních metod a ultrastrukturami z elektronové mikroskopie, vše u stejného vzorku. Barvené řezy a tkáně zalité v parafínových blocích se vyznačují trvanlivostí a mnohé histologické laboratoře si uchovají bloky a preparáty na sklíčkách po dlouhou dobu.

Sklíčka, krycí sklíčka, mikroskopy atd. viz naše část věnovaná mikroskopii.

Pitevní nástroje a instrumenty

Výběr z naší široké řady nástrojů pro pitvání...

Vybavení a spotřební materiál pro zpracování tkání

Specializované vybavení pro všechny aspekty přípravy preparátů od vzorku po hotové sklíčko ke zkoumání...

Barvení

Buněčné prvky mají často různé indexy lomu, čehož lze využít k umožnění částečné identifikace pomocí různých forem mikroskopie...