Mikrobiologie

Společnost VWR nabízí nesmírně široký sortiment pro mikrobiology od odběru vzorků a médií k inkubaci, izolaci a identifikaci. Vlastně máme specializované stránky pro mikrobiology – klikněte níže a přejdete na stránky. Tato část obsahuje nejvýznamnější produkty z našeho sortimentu pro klinickou mikrobiologii.

Parazitologické vyšetření stoliček

Systém ParasiTrap® je přepravní a testovací systém pro parazitologické vyšetření stoliček v lékařství a veterinárním lékařství...

Podložní sklíčka pro analýzu moči

Snadný postup: ponořit – inkubovat – interpretovat...

Testy příčného proudění Duopath®

Testy příčného proudění jsou ideální a rychlé zkušební analýzy pro detekci patogenů a toxinů...

Urotest

Testovací systém pro detekci antibakteriálních látek (inhibitorů) v moči...