Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Mikrobiologie

VWR offers an extremely comprehensive range for microbiologists from specimen collection to media to incubation, isolation and identification. In fact we have a specialist site just for microbiologists -click here to move to that site. This section includes the highlights of our  clinical microbiology ranges .

Mikrobiologie

Společnost VWR nabízí nesmírně široký sortiment pro mikrobiology od odběru vzorků a médií k inkubaci, izolaci a identifikaci. Vlastně máme specializované stránky pro mikrobiology – klikněte níže a přejdete na stránky. Tato část obsahuje nejvýznamnější produkty z našeho sortimentu pro klinickou mikrobiologii.

NAVŠTIVTE MIKROSTRÁNKY VĚNOVANÉ MIKROBIOLOGII