Vybrané vybavení

Některé z klíčových produktů, u kterých očekáváte, že je najdete v prostředí klinické laboratoře.

Chloridometr: Coulorimetrické titrátory

Klinické měření chloridových iontů je nezbytné pro sledování elektrolytové rovnováhy u pacientů...

Inkubátory CO2

Společnost VWR nabízí kompaktní inkubátory CO2 vhodné zejména pro aplikace v kultivaci buněk a tkání pro in vitro fertilizaci (IVF)...

Teplotní indikátory

Sledování kritických hodnot teploty během přepravy a skladování...

Termočlánkové a infračervené teploměry

Velký výběr pro teplotní regulaci v nemocničních kuchyních, klinických laboratořích, nemocničních pokojích...

Zapisovače

Papírové zapisovače od 1 do 7 dnů, jednorázové zapisovače na 10 dnů a 40 dnů...

Odstředivky

Nabízíme mikroodstředivky a stolní odstředivky, s chlazením a pracující při teplotě prostředí, od všech předních dodavatelů...

Skladování v chladných prostorách

Chladničky a mrazáky všech typů, teplot a kapacit včetně souvisejícího spotřebního materiálu...

Vážení

Vše pro vážení! Přístroje, spotřební materiál, záznamové deníky a špachtle!