Řešení pro bezpečnost v laboratoři

Společnost VWR poskytuje profesionální poradenství při výběru vhodných bezpečnostních produktů pro vaši laboratoř

Všechny úkoly v laboratoři vyžadují dodržování požadavků na ochranu zdraví vašich zaměstnanců.

Individuální koncepce bezpečnosti přizpůsobená podle podmínek pracovních prostorů a osobních potřeb, včetně osobních ochranných prostředků a manipulace s kapalinami, poskytuje nejlepší ochranu pro pracovníky laboratoře.        

Ochrana osob

Celotělová ochrana včetně oděvů, rukavic, respirátorů, ochrany očí, obličeje a sluchu atd...

První pomoc a reakce na nouzové situace

Vše, co potřebujete v případě malých nehod nebo úniků materiálů...

Ochrana prostor

Společnost VWR nabízí vše, co je potřeba k zajištění ČISTOTY a BEZPEČNOSTI vašich prostor!