Bezpečnost v laboratořích

Laboratorní bezpečnost od společnosti Avantor

Společnost Avantor nabízí značky a produkty, které potřebujete – včetně absorbentů, nádob na likvidaci odpadu, systému značení a další – pro bezpečnou a čistou laboratoř pro každého, kdo tam pracuje.

Ochrana laboratorních stolů

Chraňte sebe a své kolegy před rozlitím chemikálií a kapalin pomocí absorpčních vložek, protivlhkostních zábran a dalších bezpečnostních produktů. Podívejte se na naši komplexní řadu produktů.

Značení

Zajistěte výrazným a snadno čitelným značením od společnosti Avantor, aby všichni ve vaší laboratoři věděli o východech, hasících přístrojích, lékárničkách a nebezpečných oblastech. Podívejte se, co máme v nabídce.

Krabice na sklo, odpad a ostré předměty

Rozbité sklo, prázdné lahvičky, použité pipety a jiné skleněné výrobky bezpečně zlikvidujte pomocí různých nádob na likvidaci odpadu. Podívejte se na vše, co společnost Avantor nabízí pro zajištění bezpečnosti.

Laboratorní tiskárna štítků

Můžete si vytvořit snadno čitelné štítky, které zřetelně identifikují obsah všech laboratorních nádob. Podívejte se, co nabízíme.

Laboratorní odpadkové koše

Můžete bezpečně zlikvidovat biologicky nebezpečný odpad z laboratoře a další vyřazené materiály pomocí jednorázových a opakovaně použitelných nádob na odpad. Podívejte se na vše, co společnost Avantor nabízí.

Kontrola rozlití

Naše široká škála stacionárních systémů a ručních utíracích jednotek vám pomůže udržet laboratorní prostor čistý od rozlitých chemických roztoků a odtoků. Podívejte se na produkty pro kontrolu rozlití nebo specifické aplikace, které společnost Avantor nab

Výroba osobních ochranných a pracovních oděvů

Everything you need to help protect yourself and your colleagues while you work in your lab. From protective equipment to high quality workwear, Avantor helps keep you healthy and safe.

Solutions for your workplace during the Covid-19 pandemic

Tapes, signs, wipes and protective screens to keep your workplaces safe during COVID-19.