Product Selector Guides

Your cells deserve only the best. Use the VWR cell culture media selector to quickly find the media that make your cells happy!

Požadované destičky TLC můžete rychle vyhledat pomocí selektoru Destičky TLC. Rychlou orientaci a nalezení produktu vám umožní kritéria výběru, která zahrnují typ destičky, skupenství, povrchovou úpravu a rozměry.

Potřebné kádinky rychle vyhledáte pomocí selektoru „Kádinky“. Vyhledání produktu vám usnadní filtry, například materiál, objem, barva nebo značka.

Mikrobiologická média dodává společnost VWR v různých formách: dehydrovaný prášek, granuláty, NKS na kartonu v Petriho misce, kultivační média připravená k použití v lahvičkách, krabicích, sáčcích, zkumavkách, ampulích; testy 3M ™ Petrifilm™ nebo agarová média na agarových plotnách. Podle požadavků klikněte na selektory níže:

Společnost VWR nabízí řadu různých variant mikroskopických podložních sklíček

Podle svých potřeb klikněte na jeden ze selektorů uvedených níže:

The agony of choice? See which of our numerous solutions for preparing nucleic acids fits your application best!

Zkraťte si dobu vyhledávání odměrných baněk pomocí selektoru VWR s vyhledávacími kritérii, jako je například typ, objem, barva, značka atd.

Good quality at reasonable price? Easy to find at vwr.com. Will it fit your application or PCR instrument? Use the selector tools below!

Hledáte peptony nebo agary pro mikrobiologické nebo biotechnologické aktivity? Produkt (kvasnicový extrakt, kaseinový pepton, trypton atd.) můžete vyhledat pomocí speciálního selektoru VWR.

Potřebujete přísadu nebo doplněk pro kultivační média v mikrobiologii? Konkrétní produkt (žloutková emulze, cykloserin, OGY, TTC atd.) můžete nyní vyhledávat pomocí selektoru VWR „Přísady a doplňky pro mikrobiologii“.

Potřebujete proteiny pro práci v proteomice nebo molekulární biologii? Můžete použít tento konkrétní selektor, který vám pomůže rychle vyhledat požadovaný produkt (kasein, albumin atd.). Vyhledávací kritéria jsou rozdělena podle původu proteinu (lidský, prasečí atd.) nebo zdroje (sérum, placenta atd.).

Chcete-li zjednodušit vyhledávání v širokém spektru protilátek dostupných u společnosti VWR, použijte selektor „Protilátky“. Protilátku potřebnou pro vaše činnosti vyhledáte pomocí několika kliknutí. Monoklonální nebo polyklonální protilátka. Primární, sekundární nebo konjugované protilátky.

Společnost VWR nabízí různé typy rukavic. Pomocí selektoru „Rukavice“ můžete rychle vyhledat potřebný typ rukavic podle materiálu (ocel, nitril, latex atd.), velikosti, barvy, typu použití, pudrované nebo nepudrované a podle dalších kritérií.

Selektor VWR „Sklíčka komůrková“ vám umožní se rychle rozhodnout, jakou kultivační komoru potřebujete. Výběr je rychlejší pomocí kritérií vyhledávání, jako například materiály, značka, rozměry nebo použití.

Selektor VWR „Špičky k pipetám“ vás provede výběrem správné špičky pro pipety. Nabízená kritéria jsou například značky špiček (epT.I.P.S®, Finntip®, VWR® atd.), pipetovací objem, sterilita a řada dalších.

Vyhledávání správných standardů usnadňuje speciální selektor VWR. Umožňuje nalézt standardy HPLC (LiChroTest® atd.), PCB, PAH, případně standard podle kosmetické aplikace, prostředí a řady dalších kritérií.

Zkraťte si dobu vyhledávání testování prostředí, resp. analýz vody pomocí selektoru VWR. Užitečná vyhledávací kritéria zahrnují parametry, jako jsou testovací reagencie (pro dusičnany, dusitany, COD atd.), metodu (kolorimetrická, fotometrická atd.), značku a další. Můžete rychle vyhledat testovací proužky, zkumavky, testovací soupravy a vše ostatní pro analýzu vody.

Pro vyhledávání transfekčních reagencií můžete použít speciální selektor. Umožňuje vyhledat potřebnou reagencii (GeneJuice®, NanoJuice® atd.). Třídit lze podle typu transfekce (DNA, miRNA, siRNA atd.).

Potřebujete upínací nástroj pro práci s vybavením a spotřebními materiály?

Hledáte sérum pro aktivity s buněčnými kulturami? Najděte si vhodný produkt pomocí speciální selektoru VWR pro zvířecí séra.