Stopová analýza a stanovení kovů

Při analýze kovů se nyní shromažďují důkazy o prvcích z těch nejmenších stopových množství v rozsahu ppm, ppb a ppt pomocí sofistikovaných nástrojů, jako jsou AAS, ICP-OES nebo v poslední době také ICP-MS. 

Více než pouhé zkoumání – moderní laboratorní badatelé dokáží jen zřídka analyzovat vzorek přímo bez vhodné předchozí úpravy. Vzorek musí být nejprve dobře rozpuštěn, mineralizován nebo roztaven. K tomu slouží všechna použitá pomocná činidla, která však v konečné analýze musí zůstat fakticky neviditelná.

Standardy a činidla VWR Chemicals a J.T.Baker® jsou speciálně vyráběny tak, aby vám takové čisté pozadí poskytly a umožnily vám vyřešit i ty nejzapeklitější případy. 

  • Chemikálie pro přípravu vzorků ke stopové analýze
  • Standardy pro kalibraci 
  • Vybavení pro stopovou analýzu 
  • Související dokumenty pro stanovení stopových kovů 

Chemikálie pro přípravu vzorků

Kyseliny NORMATOM® a NORMATOM® Ultrapure

Kompletní sortiment vysoce čistých kyselin NORMATOM® a NORMATOM® Ultrapure s max. povolenými koncentracemi znečišťujících látek v ppb a ppt, které jsou důležité pro aplikace ultrastopové analýzy.

Kyseliny ARISTAR® pro stopovou analýzu

Tento sortiment vysoce čistých kyselin je nezbytný při přípravě vzorků pro analýzu stopových kovových kovů s max. povolenou koncentrací znečišťujících látek v ppm a ppb

Tavidla pro XRF

Používají se pro analýzu hornin, kovů, keramiky a cementu. Mineralizace tavením je běžným krokem přípravy vzorku pro XRF.

Stanovení rtuti


Rtuť je jedním z nejtoxičtějších a nejjedovatějších těžkých kovů v životním prostředí. Její stanovení, obvykle prováděné pomocí AAS, je běžné v různých oblastech, jako je potravinářský, environmentální a farmaceutický průmysl.

Kyseliny Analar® NORMAPUR®

Kyseliny VWR Chemicals pro mnoho anorganických a analytických aplikací.

Zásady Analar® NORMAPUR®

Zásady VWR Chemicals pro mnoho anorganických a analytických aplikací. 

Soli Analar® NORMAPUR®

Soli VWR Chemicals pro mnoho anorganických a analytických aplikací. 

Supelco® Suprapur salts

High purity inorganic salts for sample preparation, produced under strict conditions in clean room areas.

Standardy pro kalibraci

Standardy AAS 1 000 mg/l

Kompletní sortiment 66 standardů AAS, 1 000 mg/l, k dispozici v baleních po 100 a 500 ml, s dohledatelností podle NIST a dodávané s osvědčením o analýze.

Standardy ICP a ICP-MS

Kompletní sortiment standardů AAS, 10, 1 000 a 10 000 mg/l, k dispozici v baleních po 100 a 500 ml, s dohledatelností podle NIST a dodávané s osvědčením o analýze.

Víceprvkové roztoky ICP a ICP-MS

Kompletní sortiment víceprvkových roztoků pro použití jako interní standard nebo pro perfektní kalibraci zařízení s dohledatelností podle NIST a dodávaný s osvědčením o analýze.

Standardní víceprvkové roztoky přizpůsobené vašim potřebám

Společnost VWR, která spolupracuje s firmou CPAchem, nabízí zákaznickou službu, která umožňuje definovat vaše vlastní komponenty a přizpůsobit standardy na míru vaší konkrétní aplikaci. 

Standardy pro iontovou chromatografii

Rozsáhlý sortiment složený z 54 prvků, 1 000 mg/l, pro použití ve výrobě potravin a nápojů, v environmentálním a farmaceutickém odvětví, v oblasti biologických věd a v mnoha dalších aplikacích.

Supelco® ICP,AAS and IC standards

For accredited testing labs, the use of Certified Reference Materials (CRMs) for calibration is demanded by ISO/IEC 17025.

Vybavení pro stopovou analýzu

Čištění vody

Systémy čištění vody VWR® vám zajistí dodávku čisté vody…

Homogenizátory/mixéry

Mixéry, homogenizátory a mlýnky pro přípravu vzorků…

Míchačky

Magnetické a hřídelové míchačky a míchačky s ohřevem spolu s míchacími tyčinkami a příslušenstvím…

Váhy

Mikrováhy, analytické váhy, váhy s horní miskou a váhy pro stanovení vlhkosti…

Dávkovače k umístění na láhev

Přesné dávkování z láhví s činidly přímo do byret umístěných na láhev pro titraci…

What is Atomic Spectroscopy?

Atomic spectroscopy lets analysts determine the composition of liquid or solid samples by measuring the amount of light absorbed by atoms and ions in the material at specific wavelengths. By applying electromagnetic radiation to a compound, it puts atoms in the sample into an excited state. As they return to their original condition, they emit energy as light. By measuring the wavelength and intensity of the emitted light, analysts can identify the atoms in the sample.