Stopová analýza a stanovení kovů

Při analýze kovů se nyní shromažďují důkazy o prvcích z těch nejmenších stopových množství v rozsahu ppm, ppb a ppt pomocí sofistikovaných nástrojů, jako jsou AAS, ICP-OES nebo v poslední době také ICP-MS. 

Více než pouhé zkoumání – moderní laboratorní badatelé dokáží jen zřídka analyzovat vzorek přímo bez vhodné předchozí úpravy. Vzorek musí být nejprve dobře rozpuštěn, mineralizován nebo roztaven. K tomu slouží všechna použitá pomocná činidla, která však v konečné analýze musí zůstat fakticky neviditelná.

Standardy a činidla VWR Chemicals a J.T.Baker® jsou speciálně vyráběny tak, aby vám takové čisté pozadí poskytly a umožnily vám vyřešit i ty nejzapeklitější případy. 

  • Chemikálie pro přípravu vzorků ke stopové analýze
  • Standardy pro kalibraci 
  • Vybavení pro stopovou analýzu 
  • Související dokumenty pro stanovení stopových kovů 

Chemikálie pro přípravu vzorků

Kyseliny NORMATOM® a NORMATOM® Ultrapure

Kompletní sortiment vysoce čistých kyselin NORMATOM® a NORMATOM® Ultrapure s max. povolenými koncentracemi znečišťujících látek v ppb a ppt, které jsou důležité pro aplikace ultrastopové analýzy.

Kyseliny ARISTAR® pro stopovou analýzu

Tento sortiment vysoce čistých kyselin je nezbytný při přípravě vzorků pro analýzu stopových kovových kovů s max. povolenou koncentrací znečišťujících látek v ppm a ppb

Tavidla pro XRF

Používají se pro analýzu hornin, kovů, keramiky a cementu. Mineralizace tavením je běžným krokem přípravy vzorku pro XRF.

Stanovení rtuti


Rtuť je jedním z nejtoxičtějších a nejjedovatějších těžkých kovů v životním prostředí. Její stanovení, obvykle prováděné pomocí AAS, je běžné v různých oblastech, jako je potravinářský, environmentální a farmaceutický průmysl.

Kyseliny Analar® NORMAPUR®

Kyseliny VWR Chemicals pro mnoho anorganických a analytických aplikací.

Zásady Analar® NORMAPUR®

Zásady VWR Chemicals pro mnoho anorganických a analytických aplikací. 

Soli Analar® NORMAPUR®

Soli VWR Chemicals pro mnoho anorganických a analytických aplikací. 

Standardy pro kalibraci

Standardy AAS 1 000 mg/l

Kompletní sortiment 66 standardů AAS, 1 000 mg/l, k dispozici v baleních po 100 a 500 ml, s dohledatelností podle NIST a dodávané s osvědčením o analýze.

Standardy ICP a ICP-MS

Kompletní sortiment standardů AAS, 10, 1 000 a 10 000 mg/l, k dispozici v baleních po 100 a 500 ml, s dohledatelností podle NIST a dodávané s osvědčením o analýze.

Víceprvkové roztoky ICP a ICP-MS

Kompletní sortiment víceprvkových roztoků pro použití jako interní standard nebo pro perfektní kalibraci zařízení s dohledatelností podle NIST a dodávaný s osvědčením o analýze.

Standardní víceprvkové roztoky přizpůsobené vašim potřebám

Společnost VWR, která spolupracuje s firmou CPAchem, nabízí zákaznickou službu, která umožňuje definovat vaše vlastní komponenty a přizpůsobit standardy na míru vaší konkrétní aplikaci. 

Standardy pro iontovou chromatografii

Rozsáhlý sortiment složený z 54 prvků, 1 000 mg/l, pro použití ve výrobě potravin a nápojů, v environmentálním a farmaceutickém odvětví, v oblasti biologických věd a v mnoha dalších aplikacích.

Vybavení pro stopovou analýzu

Čištění vody

Systémy čištění vody VWR® vám zajistí dodávku čisté vody…

Homogenizátory/mixéry

Mixéry, homogenizátory a mlýnky pro přípravu vzorků…

Míchačky

Magnetické a hřídelové míchačky a míchačky s ohřevem spolu s míchacími tyčinkami a příslušenstvím…

Váhy

Mikrováhy, analytické váhy, váhy s horní miskou a váhy pro stanovení vlhkosti…

Dávkovače k umístění na láhev

Přesné dávkování z láhví s činidly přímo do byret umístěných na láhev pro titraci…