Hygiena

VWR nabízí široký sortiment metod. Monitorování vzduchu nebo dipslides a kontaktní plotny pro monitorování povrchů i stadardní samostatné monitorovací hygienické systémy.

Systémy pro monitorování hygieny

Rychlé kvantitativní monitorování hygieny v kapalinách a na površích...

Kontaktní plotny a podložní skla

Kontaktní plotny jsou k dispozici v blistrovém balení nebo dvojitém či trojitém balení včetně podložních skel, vše v souladu s požadavky předpisů...

HY-RiSE®, Colour Hygiene Test

Colour hygiene test strip for manual assessment of the general cleanliness of surfaces...