Mikrobiologie

VWR nabízí široké protfolio produktů a řešení, od přípravy vzorků po konečnou identifikaci mikroorganismů.

Sterilizace: od spotřebních komponentů po špičkové sterilizátory

VWR can offer all you need for the sterilising process, from consumables and indicators to high end sterilisers for special applications!

Manipulace s kapalinami

Společnost VWR nabízí kompletní řešení pro manipulaci s kapalinami...

Média & doplňky

VWR nabízí široké portfolio médií a doplňků...

Příprava médií

Vše co potřebujete k přípravě médií dle vašich požadavků, včetně spotřebního materiálu a přístrojů...

Odběr vzorků

Vše co potřebujete pro odběr vzorků, přípravu a inokulaci naleznete u VWR

Příprava vzorků

Řada technik vyžaduje předběžné zpracování vzorků...

Inkubace

Systémy pro kultivaci anaerobních mikroorganismů a inkubátory...

Identifikace mikroorganismů

Rychlé testy včetně PCR a real-time PCR, reagencie pro molekulární biologii, spotřební materiál a přístroje

Hygiena

VWR nabízí široký sortiment metod. Monitorování vzduchu nebo dipslides a kontaktní plotny pro monitorování povrchů i stadardní samostatné monitorovací hygienické systémy...

Molekulární mikrobiologie

Molekulární mikrobiologie je obor mikrobiologie, který zahrnuje genomiku, proteomiku a buněčné kultury. VWR nabízí kompletní řešení pro tyto aplikace...