Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Případová studie týkající se mikroelektroniky

Případová studie týkající se mikroelektroniky

POTŘEBA

Výrobce a přední dodavatel v oboru mikroelektroniky požádal divizi služeb zakázkové výroby o vývoj roztoku aminokyselin pro účely povrchové úpravy a leštění křemíkových destiček používaných při výrobě mikročipů.

ŘEŠENÍ

S ohledem na malé zkušenosti s výrobou roztoků aminokyselin nebo vodných roztoků se výrobce rozhodl využít znalosti a kapacity společnosti VWR a požádal o vývoj zkušební řady roztoků s různým složením s eventuální možností jejich výroby v širším měřítku. Zákazníkovi jsme dále poskytli podporu v oblasti vývoje a provádění zkoušek stability tohoto produktu.

VÝSLEDKY

Po několika týdnech spolupráce na vývoji jsme stanovili optimální složení produktu a úspěšně jsem zahájili jeho výrobu v širším měřítku. Zákazník mohl díky tomu představit nové produkty na klíčových trzích.