Rozpouštědla a zkumavky pro NMR

Spektroskopie nukleární magnetické rezonance (NMR) je metoda chemické analýzy používaná při kontrole jakosti a výzkumu v oblasti určování obsahu a čistoty vzorků a molekulární struktury.

Vyhledejte zkumavky a rozpouštědla pro NMR potřebné k realizaci této metody

Zkumavky pro NMR

Velký výběr zkumavek pro NMR pro všechny aplikace

Rozpouštědla pro NMR

Kompletní sortiment 36 různých deuterovaných rozpouštědel balených v ampulích nebo 10, 25, 100 nebo 500ml skleněných lahvičkách