Příprava analytických vzorků

Výsledky analytických testů mohou být často podkladem, na jehož základě se činí závažná rozhodnutí. Filtry společnosti Pall pro analytickou chemii dokáží zajistit kolonám lHPLC a UHPLC nejlepší ochranu a výkon.

Stříkačkové filtry Acrodisc One™ s membránou WWPTFE

prémiové univerzální filtry pro organické a vodné roztoky určené k přípravě vzorků pro HPLC a UHPLC.

Filtrace mobilní fáze Solvac

Filtrace mobilní fáze Solvac je naprosto zásadní produkt, díky kterému zajistíte kvalitu a reprodukovatelnost svých výsledků, neboť dokáže odstranit nežádoucí částice a plyn a stabilizovat základní linii…

Certifikované stříkačkové filtry Acrodisc® MS

Stříkačkové filtry Acrodisc® MS jsou prvními filtry certifikovanými pro LC/MS. Jedná se o filtry určené a certifikované pro analýzy vyžadující velmi nízkou úroveň extrahovatelných částic pro přesnější výsledky.