Standardy pro fyzikální vlastnosti

K dispozici je celá řada různých rozsahů pro fyzikální měření: standardy viskozity, standardy bodu tání, standardy hustoty, index lomu a standardy Brix.

Hlavními předpoklady dalšího rozvoje jakékoliv průmyslové výroby je naplnění zvyšujících se požadavků na fungování instrumentálních technik v rozsahu ppb a ppt a také zajištění možností verifikace a vysledovatelnosti výsledků. Díky využití připravených standardů a referenčních materiálů získáte jistotu správných analytických výsledků a vyhnete se tak jejich obtížné výrobě a validaci v laboratoři.

Kategorie produktů

Standardy pro měření viskozity

Sortiment standardů pro měření viskozity pro kalibraci, kontrolu, ověřování, kvalifikaci nebo validaci metod přístrojů pro měření kinematické a dynamické viskozity

Standardy pro index lomu

Jeden z nejširších sortimentů na trhu pro kalibraci vašeho refraktometru

Standardy Brix

Řada standardů Brix pro snadné použití při kalibraci všech typů refraktometrů vyrobených z velmi čistých surovin je stabilizována na delší dobu použitelnosti 12 měsíců, čímž nabízí skvělou hodnotu uživatelům, kteří nemusí dodržovat pokyny komise ICUMSA.

Literatura

Další zdroj

Referenční materiály

Další referenční materiály