Průmyslové vybavení

Rozšíření činností nad rámec laboratoře může s sebou přinášet větší objemy materiálů s různými problémy týkajícími se manipulace a úklidu. Řada standardních laboratorních produktů společnosti VWR se běžně používá na výrobních linkách. Naše společnost však má k dispozici zvláště vybrané položky, které jsou velmi užitečné pro výrobní zařízení.

Cirkulátory

Přesná teplotní regulace je mimořádně důležitá. Společnost VWR nabízí vynikající sortiment produktů k zajištění kontinuity...

Klimatické a růstové komory

Klimatické komory se stálými podmínkami pro absolutně spolehlivé testy stability a přesnou regulaci konstantní teploty a vlhkosti...

Pece

Společnost VWR nabízí široký sortiment pecí vhodných ke zpopelňování a pro běžné aplikace tepelné úpravy...

Sušárny

Horkovzdušné sušárny a vyhřívací komory pro účinné sušení a dlouhodobé skladování za přesně regulovaných zvýšených teplot...

Hřídelové míchačky

Modely určené pro výrobu nabízejí konzistentní výkon po dlouhé časové období...

Čerpadla

Zjistěte, jaká čerpadla potřebujete!

Vážení

Společnost VWR nabízí velký výběr vah pro průmyslové použití s kapacitami od 3 kg do 300 kg...

Kontrola úniků materiálů

Vyhněte se ohrožení svého pracoviště uniklými kapalnými materiály a udržujte jej čisté a bezpečné!