Bod tání

Bod tání je užitečná a velmi důležitá hodnota při stanovování kvality a čistoty složek potravin a rostlinných/živočišných olejů a tuků.

Přístroje na měření bodu tání

Dobře vybavené přístroje na měření bodu tání nyní nabízejí možnost sledování videa při měření bodu tání a uložení přesných výsledků...

Kapilární trubice

Společnost VWR nabízí detekční trubice pro stanovení bodu tání pro téměř všechny jednotky pro stanovení bodu tání...