Titrace

Titrace je technika, která umožňuje stanovit přesnou koncentraci jakékoli sloučeniny. V praxi je zapotřebí širokého spektra produktů, které dodává společnost VWR; jedná se o vše od klasického skla až po automatické titrátory včetně činidel, vybavení a příslušenství.

Indikátory VWR Chemicals pro monitorování reakcí a titrací

Chemické reakce a jejich stav je možné sledovat podle změn barvy indikátorů. Nabízíme kompletní sortiment indikátorů pH, kovů, redoxních či jiných indikátorů pro speciální aplikace

Odměrné roztoky pro titraci VWR Chemicals

Hledáte řešení pro váš problém s analytickou kapalinovou chromatografií. Mohlo by se jednat o výběr správné lahvičky, sestavení metody nebo vybavení laboratoře.

Sekundární referenční standardy VWR Chemicals pro titraci

Sortiment sekundárních referenčních standardů VWR® přináší vysokou čistotu, homogenitu a dokonale se hodí pro ověření faktoru u odměrných roztoků.

Titrační nástroje

Od jednoduchých ručních modelů až po nejsložitější automatické přístroje. Společnost VWR vám pomůže najít ten správný přístroj, který potřebujete pro své použití…

Použití

Měření kyselin v minerálních olejích, biopalivech a mazivech

Kyselina v motorovém oleji je hlavní příčinou koroze, oxidace, nitrace a zvýšené viskozity, které představují problémy ovlivňující výkon. V končeném důsledku se jedná o základní příčinu poškození zařízení.

Další informace

Odměrné roztoky pro analýzu cukru

V současné době je titrace, která byla vyvinuta před více než 200 lety, jednou z nejběžnějších kvantitativních metod a je nepostradatelnou ve všech moderních kontrolních laboratořích a zejména při analýze cukru.

Další informace

Často kladené dotazy

Existují čtyři druhy reakcí

 • Acidobazická titrace

Ionty vodíku jsou přenášeny z kyseliny do zásady, nebo hydroxidové ionty ze zásady do kyseliny, čímž dochází k neutralizaci. Čím silnější je zásada nebo kyselina, tím zřetelnější se stává koncový bod reakce.

 • Srážecí titrace

Při této metodě je stanovovaná složka obvykle srážena titračním činidlem v podobě nerozpustné sloučeniny. Koncový bod lze stanovit podle přítomnosti čirého roztoku nebo měřením vodivosti.

 • Komplexometrická titrace

Zde se ionty slučují s dalšími ionty nebo molekulami a vytvářejí rozpustné komplexy vykazující nízkou disociaci.

 • Redoxní titrace

Při této metodě se elektrony přesunují z redukčních do oxidačních činidel.

Existují 3 typy nepřímé titrace

 • Zpětná titrace

Do roztoku vzorku se přidává definovaný objem přebytečného roztoku činidla. Po skončení reakce se nezreagovaný roztok činidla titruje pomocí druhého roztoku činidla.

 • Nepřímá titrace

Stanovovaná sloučenina nereaguje přímo s roztokem činidla, ale nepřímo prostřednictvím stechiometrické reakce s jinou vhodnou titrovatelnou sloučeninou.

 • Substituční titrace

Při této metodě se do vzorku přidává sloučenina, přičemž vzorek reaguje stechiometricky a uvolňuje složku přidané sloučeniny. Tato složka se poté titruje přímo.

Vzhledem ke své všestrannosti lze volumetrické analýzy použít ke stanovení velkého počtu organických a anorganických sloučenin. Titrace se často popisuje jako metoda stanovení obsahu ve standardních referenčních materiálech, jako jsou lékopisy, normy DIN, ASTM nebo metody pro analýzu potravin.

Tato metoda je jednou z nejstarších a nejčastěji používaných způsobů kvantitativní analýzy.

 • nízká cena aparatury
 • jednoduché pracovní postupy
 • snadná automatizace
 • rychlá analýza
 • vynikající reprodukovatelnost
 • přesnost výsledků

K dispozici jsou 3 různá balení

 • Ampule Convol NORMADOSE

Tyto koncentrované roztoky pro přípravu odměrných roztoků se dodávají ve skleněných nebo plastových ampulích vyrobených tak, aby bylo možné přesně nadávkovaný obsah kvantitativně přenést do odměrné baňky. Představují cenově výhodnou a prostorově úspornou alternativu roztoků připravených k použití. Neotevřené ampule mají dlouhou dobu skladovatelnosti.

 • Klasické lahve o objemu 100 ml až 25 l

Velká většina roztoků připravených k použití se balí do plastových lahví. Nejběžněji používaným malým balením je 1l lahev. Ve srovnání s ampulemi jsou hlavními výhodami takového balení vyšší přesnost a absence rizika chyby při přípravě.

 • Vak v krabici

Při potřebě většího objemu jsme schopni dodat 10 nebo 5l vak v krabici. Náplň beze vzduchu s odběrem z vaku Cubitainer zajišťuje stejnou kvalitu odměrného roztoku až do poslední kapky.

Ano, poskytujeme službu výroby na míru, která poskytne požadovaný roztok.
Odkaz je uveden níže:
https://cz.vwr.com/cms/chemicals_vwr_custom_manufacturing_services

Kalibrace sledovatelná dle NIST je program, který osvědčuje, že laboratoř nebo výrobce je plně vybaven ke kalibraci zařízení podle norem Národního institutu standardů a technologie (NIST) a že jakýkoli produkt nabízený takovým výrobcem splní tyto normy měření udržované institutem NIST.

 • Titr odběrných roztoků se může měnit, proto se doporučuje pravidelné ověřování, a to zejména u extrémně zředěných roztoků. Použití těchto referenčních standardů zajišťuje spolehlivost a integritu výsledků. ‒ Sledovatelnost dle NIST
 • vysoká čistota
 • dodávka včetně osvědčení o analýze pro zabezpečování jakosti
 • skleněné obaly v neprůsvitné kartonové krabici, aby se zabránilo degradaci působením světla