Chemikálie pro anorganickou analýzu

Společnost VWR nabízí tisíce chemikálií vhodných pro široké spektrum analytických aplikací v oblasti výzkumu a vývoje od našich hlavních značek. Pokud je k dosažení vašich cílů v oblasti řízení jakosti, výroby nebo výzkumu a vývoje klíčová dodávka chemikálií s garantovanou vysoce kvalitní a reprodukovatelnou funkcí mezi jednotlivými šaržemi, obraťte se na produktového manažera společnosti VWR.

VWR Chemicals

Vysoce čistá chemická činidla AnalaR NORMAPUR pro laboratorní analýzy kombinují nejvyšší jakost a konkurenční ceny...