Spektrofotometry

Spektrofotometry nacházejí široké použití v řadě laboratoří v oblasti výzkumu, kontroly jakosti a farmacie pro aplikace na poli chemie, biochemie, biologických věd, analýzy vody, potravin a nápojů. Naše produkty přinášejí kvalitu a vysokou hodnotu za vynaložené prostředky, používají se v rámci celého pracovním postupu. K dispozici jsou spektrofotometry, fotometry, kyvety, standardy a reagencie.

Nabízíme spektrofotometry pro měření ve viditelné oblasti, UV-Vis spektrofotometry, biofotometry, mikroobjemové spektrofotometry, fluorescenční spektrofotometry a spektrofotometry pro specifické aplikace v biologických vědách, pro analýzu vody, potravin a nápojů od předních dodavatelů na trhu, mezi které patří společnosti Thermo, Hitachi, Hach, Merck, WTW a naše vlastní značka VWR.

Nabízíme úplný sortiment spektrofotometrů, který splní požadavky většiny aplikací, od jednoduchých základních modelů až po vysokokapacitní modely využívající vysoce pokročilého příslušenství.

VWR, součást společnosti Avantor, má dlouholeté zkušenosti v oblasti aplikací spektrofotometrie. Můžeme nabídnout odborné vedení, které vám pomůže najít odpovídající produkty pro vaše konkrétní použití.

Upgradujte svůj spektrofotometr s kyvetou NanoCuvettes™

Funkce svého spektrofotometru teď můžete rozšířit pouhou výměnou standardní kyvety za kyvetu NanoCuvette™.

Biophotometers

A choice of models largely for rapid and reliable analysis of DNA, RNA, oligonucleotides, proteins and bacterial cell density/turbidity...

UV/Vis Spectrophotometers

Wide range of instruments for all applications...

Fluorescence Spectrophotometers

Choose from our range of instruments for routine work to advanced applications...

Microplate Readers

For high-throughput applications make your choice from our range of adsorbance and multi-mode readers...

Photometers and spectrophotometers for fast analysis

Instruments combined with kits for fast and easy handling, and precise control of your water samples, for parameters from aluminium to zinc.

Flame photometers

Flame photometers designed for the determinations of sodium, potassium and more ...

Cuvettes

Glass, plastic, stirrers and racks - all are here...

VWR Chemicals Reagents

BDH Prolabo offer a range of the main high purity solvents for UV-VIS spectroscopy in 1 l or 2.5 l bottles...

Merck Reagents

Uvasol® solvents for spectroscopy...

Standards & Reference Materials

Certipur® reference materials for calibration of UV/VIS spectrometers...

What is Molecular Spectroscopy?

Molecular spectroscopy is a process that lets scientists and researchers identify, quantify, and determine the characteristics of molecules in a compound or material by measuring how they interact with electromagnetic radiation. The process works because different types of molecules have unique responses when exposed to electromagnetic radiation.