Výzkum a vývoj

Research & development

Silný a pulzující výzkum a vývoj je zdrojem životní síly každého průmyslového odvětví. Společnost VWR vám dodá vše od nejnovějších produktů pro biologické vědy až po organické stavební bloky garantované čistoty. 

Vážení

Společnost VWR nabízí výběr mikrovah a analytických vah se sledovatelnými závažími a kalibračními certifikáty...

Mikroskopie, řešení pro zobrazování a příslušenství

Od nejzákladnějších mikroskopů přes sofistikované modely, systémy pro záznam obrazu a zdroje studeného světla až po spotřební materiál.

Manipulace s kapalinami

Společnost VWR nabízí kompletní řešení pro manipulaci s kapalinami...

Chemikálie pro anorganickou analýzu

Společnost VWR nabízí tisíce chemikálií vhodných pro široké spektrum analytických aplikací v oblasti výzkumu a vývoje od našich hlavních značek...

Titrace

Vše, co potřebujete pro tuto běžnou kvantitativní techniku od klasického skla až po automatické titrační přístroje včetně činidel a příslušenství...

Centrifugace

Mikrocentrifugy a stolní centrifugy chlazené i nechlazené od všech předních dodavatelů...

Inkubátory

Od CO2 inkubátorů ke komorám se stálými podmínkami, společnost VWR má vše...

Sušárny

Obecné, sušení, vakuum...

Pece

Společnost VWR nabízí široký sortiment pecí vhodných ke zpopelňování a pro běžné aplikace tepelné úpravy...

Měření a zapisování teploty

Měření teplot je jedním z klíčových měření, které se provádí v laboratořích...

Spektrofotometry

Společnost VWR nabízí rozsáhlý a stále se rozšiřující sortiment spektrofotometrů pro všechny oblasti použití...

Analýza vlhkosti

Společnost VWR nabízí výběr z infračerveného ohřevu, halogenových, kovových, keramických analyzátorů vlhkosti nebo analyzátorů vlhkosti se stočeným křemenným prvkem pro rutinní a přesná měření...

Bod tání

Velmi dobře zavedená metoda základní charakterizace látek a produktů...

Hustota

Hustota roztoků, kapalin atd. je základním testem při kontrole jakosti v potravinářském a nápojovém průmyslu...

Zapisování a monitorování

V tomto oddíle máme množství výrobků navržených pro pomoc při spravování a zapisování výsledků a také pro načasování vašich pokusů...

Chromatografie – hmotnostní spektrometrie

Chromatografie a spektrometrie jsou důležité techniky, které používá mnoho vědeckých, akademických a průmyslových aplikací. Společnost Avantor nabízí širokou škálu vybavení, produktů a služeb, které vám pomohou zvýšit účinnost a výsledky ve vaší laboratoř

Life Science

Innovative, high quality products for Genomics, Proteomics, Cell biology and Microbiology...