První pomoc a reakce na nouzové situace

Vše, co potřebujete v případě malých nehod nebo úniků materiálů.

Oční kapky

Oční kapky pomáhají šetrným způsobem vyplavování prachu, nečistot, kovových částic a dřevěných třísek z oka a dokážou tak zabránit vážnému poranění...

Soupravy první pomoci

Soupravy první pomoci k ošetření zranění ve výzkumných a klinických laboratořích, ve třídách nebo výrobních provozech...

Kontrola úniků materiálů

Vyhněte se ohrožení svého pracoviště uniklými kapalnými materiály a udržujte jej čisté a bezpečné!

První pomoc

Podávejte se na naše vybrané výrobky...