Výroba osobních ochranných a pracovních oděvů

Osobní ochranné pomůcky od společnosti Avantor

Osobní ochranné pomůcky vám mohou pomoci snížit expozici rizikům na pracovišti. Společnost Avantor nabízí komplexní řadu osobních ochranných pomůcek od hlavy až k patě od předních výrobců, kteří se zavázali vám pomáhat v poskytování optimální bezpečnosti, pohodlí a životnosti.

Ochrana rukou

K poranění ruky může dojít v jakékoli laboratoři. Společnost Avantor nabízí ochranné rukavice pro mnoho aplikací zahrnujících chemikálií, citlivé materiály, ostré hrany, drsné předměty nebo extrémní teplotní podmínky. Podívejte se na naši nabídku.

Ochrana očí a obličeje

Můžete se vyvarovat zranění obličeje tím, že každému ve vaší laboratoři poskytnete brýle nebo obličejové štíty. Společnost Avantor nabízí komplexní seznam produktů, které vás ochrání před chemickými postřiky, částicemi nebo jinými riziky. Podívejte se, co

Ochranný oděv

Každý ve vaší laboratoři by měl být v bezpečí, obzvlášť pokud je zde riziko kontaminace. Máme řadu oděvů, které poskytují ochranu, pohodlí a životnost v čistých prostorech, výrobě, laboratořích a dalších prostorech. Podívejte se na naši nabídku.

Ochrana dýchacích cest

Společnost Avantor vám může poskytnout ochranu dýchacích cest, kterou potřebujete, abyste se chránili a plnili požadavky OSHA a NIOSH. Pomůžeme vám se chránit před částicemi, plyny, chemickými výpary, mlhou a dalšími riziky. Podívejte se, jak vám můžeme p

Chemicky odolný oděv

Bez ohledu na to, v jaké laboratoři pracujete, společnost Avantor nabízí chemicky odolné zástěry, overaly a další oděvy, které potřebujete, abyste se chránili před toxiny, dráždivými látkami, žíravinami a jinými nebezpečnými materiály. Podívejte se, co na

Ochrana sluchu

Přílišná hlasitost může poškodit váš sluch. Chraňte se před ztrátou sluchu výběrem z široké nabídky produktů na ochranu sluchu od společnosti Avantor, která pokrývá širokou škálu hluků. Podívejte se, co nabízíme.

Solutions for your workplace during the Covid-19 pandemic

Tapes, signs, wipes and protective screens to keep your workplaces safe during COVID-19.