Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Udržitelnost

Udržitelnost

Společnost VWR si uvědomuje, že vytvoření udržitelných obchodních postupů pro zvýšení hodnoty společnosti je v nejlepším zájmu společnosti, našich pracovníků, dodavatelů, zákazníků a celé veřejnosti. Také chápeme, že naši zákazníci mají různé inciativy pro udržitelnost a společnost VWR se zavázala, že jim pomůže v dosahování jejich cílů udržitelnosti.

Ve společnosti VWR přistupujeme k udržitelnosti jako k prostředku pro splnění tří základních cílů definovaných komisí pro životní prostředí a udržitelný rozvoj OSN:

  • Společenský vliv (Lidé)
  • Ochrana životního prostředí (Planeta)
  • Hospodářský růst (Výkon)

Chcete-li získat více informací, zpětnou vazbu, nebo pokud máte otázky, napište nám na e-mailovou adresu sustainability@vwr.com.

Podrobnější informace o iniciativách společnosti VWR najdete v našich Zprávách o udržitelnosti:


2017 Sustainability Report

Zpráva o udržitelnosti 2016

Zpráva o udržitelnosti 2015

Zpráva o udržitelnosti 2014

Zpráva o udržitelnosti 2013

Zpráva o udržitelnosti 2012