Udržitelná řešení hygieny a likvidace

Níže jsme pro vás vybrali sortiment spotřebního materiálu pro čištění, kontrolu rozlití a likvidaci odpadu, které byly navrženy s ohledem na budoucnost planety. Ať už vám pomohou snížit intenzitu používání, více recyklovat, nebo vytvářet méně nebezpečného odpadu, pozitivní dopad na laboratorní nebo výrobní prostředí může přinést všechno.

Recyklační koše Rubbermaid

Zajistěte, aby veškerý obecný odpad putoval do správného koše a optimalizujte recyklované objemy.

Biologicky odbouratelné utěrky J-cloth Chicopee

Vyměňte své oblíbené utěrky J-cloth za tuto biologicky rozložitelnou verzi. Tyto utěrky jsou vyrobeny ze 100% přírodních vláken, jsou kompostovatelné a barevně odlišené pro různé úklidové aplikace.

Kimberly-Clark WypAll® REACH™

Snižte spotřebu papíru a množství odpadu a zároveň zvyšte hygienu při použití těchto mobilních zásobníků na role se středovým podáváním.

Diversey Sure®

Sure® je ucelená nabídka 100% biologicky odbouratelných* čisticích prostředků na rostlinné bázi s ekologicky šetrnými složkami z obnovitelných zdrojů.

Brady SpillFix

Granule Coconut Coir pro absorpci rozlitých uhlovodíků, kapalin na bázi vody a těch nejagresivnějších chemikálií. Vyrobeno ze 100% recyklovaných materiálů.

NewPig, ekologická souprava pro rozlití

Opakovaně použitelný jutový pytel z rostlinné kůry obsahující ekologicky šetrné absorbenty vyrobené z vysoce recyklovaného materiálu.

Econix Biobin®

Skládací ploché kartonové nádoby na odpad se schválením UN pro lékařský, infekční, cytotoxický, anatomický, agresivní nebo laboratorní odpad.

Nádoby na odpad

Pokud je třeba nebezpečný laboratorní odpad uložit na skládku, zajistěte, aby byl v co nejkompaktnější podobě. Plastové nádoby se při autoklávování smršťují kolem obsahu.