Jak zvýšit produktivitu pomocí jednorázových kapalinových systémů: Základy pro biofarmaceutické aplikace

Pořádá: Eric Nofziger, globální manažer kategorií pro fluidiku | Mike Knapp, globální produktový manažer pro fluidiku
Čas: 35 minut prezentace, 25 minut otázky a odpovědi – celkem 1 hodina

Přehled

Zvýšená dostupnost terapií pro vzácná onemocnění spolu s nově objevenými společenskými požadavky, například stárnoucí populací, dotlačily globální biofarmaceutický průmysl k mimořádnému růstu. Biofarmaceutické přípravky nabízejí vysokou účinnost proti onemocněním, které byly dříve považovány za neléčitelné, mají také méně vedlejších účinků a potenciál pro skutečné vyléčení.

Aby bylo možné uspokojit tuto rostoucí poptávku na stávajících a rozvíjejících se trzích, je nutné vyrábět rozmanitější nabídku farmaceutických produktů v celosvětovém měřítku a zároveň vyvažovat pečlivější drobnohled ze strany veřejnosti a regulačních orgánů. V dnešní době čelí biofarmaceutická výrobní zařízení bezprecedentnímu nebezpečí nedostatečných dodávek výrobních komponent.

Pokud se zabýváte výrobou léčiv a terapeutik, jistě si jste vědomi potřeby vyšší účinnosti i výzev, které představují regulační, právní a logistická omezení. V dnešní době dozrávajících technologií existuje potenciál pro snadnější přechod na jednorázové technologie a větší prostor pro jejich implementaci.

Masterflex® vyvinul řadu řešení, která ilustrují základy jednorázových technologií a umožňují účastníkům učinit informovaná rozhodnutí při výběru zařízení pro jejich příští proces.

V tomto webináři se dozvíte, jak:

  • Zlepšit výrobní schopnosti, snížit provozní náklady a zvýšit bezpečnost produktů
  • Snížit rizika spojená s postupy čištění
  • Vybrat vhodnou jednorázovou technologii pro váš jedinečný proces

Seznamte se s přednášejícími

Eric specializes in pump and transfer tubingEric Nofziger, globální manažer kategorií pro fluidiku
Eric se specializuje na čerpadla a přenosové hadice pro farmaceutický, biotechnologický a mikrokapalinový průmysl. Eric strávil 15 let ve společnosti Masterflex rozšiřováním globálního portfolia fluidiky společnosti prostřednictvím vývoje produktů, rozšiřování produktových řad, výroby zařízení, společnými podniky a akvizicemi.

Mike is responsible for the commercial development of single-use instrumentation and equipmentMike Knapp, globální produktový manažer pro fluidiku
Mike je odpovědný za komerční vývoj jednorázových přístrojů a zařízení. V poslední době se Mike zásadně podílel na rozšíření produktové řady Masterflex® sestavy jednorázových gama ozářených lahví Masterflex. Jeho předchozí zkušenosti zahrnují 15 let v produktovém managementu širokopásmové bezdrátové technologie a 7 let v provozu jaderných pohonů a výrobě energie.

Webinář: Otázky a odpovědi

Jaký je vnitřní průměr hadic zdarma?

Zástupce vás bude kontaktovat ohledně vašeho balení čerpadlových hadic zdarma Masterflex® Puri-Flex™.

Jak/jakými prostředky se při komerčním zpracování obvykle zjišťují nevyhovující šarže – a jak rychle?

Prostředky, kterými jsou nevyhovující šarže zjišťovány, závisí na typu selhání. Například selhání zařízení je často nápadnější než křížová kontaminace, protože může vést k prasknutí hadice, zastavení průtoku nebo jiným okamžitě viditelným projevům. Nevyhovující šarže z důvodu křížové kontaminace se však nemusí projevit, dokud nebude v laboratoři provedena analýza kvality, což může nějakou dobu trvat. V obou případech by byl určitý stupeň automatizace ku prospěchu, například monitorování čerpadel od MasterflexLive® nebo prefabrikované sestavy hadic, je tak zajištěno méně míst, kde může vzniknout potenciální
kontaminace.

PendoTECH® – jedná se o inline snímače?

Ano, všechny tlakové a teplotní snímače PendoTECH jsou inline snímače určené k jednorázovému použití. Je možné je jednou autoklávovat, ale postup autoklávování by musel být validován.

PendoTECH – je snímač průtoku jednorázový?

Průtokové snímače prezentované v tomto webináři byly jednorázové snímače Masterflex, které jsou určené pouze na jedno použití, ultrazvukové snímače Levitronix, které jsou také na jedno použití, a ultrazvukový snímač Masterflex, který je neinvazivní a opakovaně použitelný bez nutnosti čištění. Přestože jsou tato zařízení určena k jednorázovému použití, jsou přesná a odolná i při opakovaném použití. Pro doporučení ohledně opakovaných sterilizací kontaktujte naše specialisty na aplikace.

PendoTECH – má tato jednotka ethernetové připojení a máte SDK pro přidání kódu?

Ne, monitory PMAT a PMAT-plus nemají ethernetové připojení a neposkytují se k nim sady pro vývoj softwaru pro přidání nebo úpravu kódu.

Dodatečný slide – analogové vstupy jednotky; rozlišení a časy aktualizace?

Ultrazvukový ovladač Masterflex 33502-01 zabírá vstup 4–20 mA z jednoho ultrazvukového průtokového snímače řady 33501-XX a poskytuje výstup 4–20 mA libovolnému čerpadlu Masterflex. Výstupní signál je nepřetržitý analogový signál.

K čemu slouží regulátor průtoku, pokud je jím čerpadlo vybaveno?

Ruční ovládání čerpadla funguje nastavením otáček, které byly nakalibrovány na požadovaný průtok. V průběhu času se podmínky hadic a dráhy toku mění, a proto musí být otáčky čerpadla nastaveny tak, aby byl zachován konstantní průtok. To se běžně provádí pravidelnou kalibrací čerpadla a systému, při které se stanoví nové otáčky čerpadla za minutu pro dosažení stejného průtoku. U regulátoru průtoku s ultrazvukovým snímačem je nutné požadovaný průtok zadat prostřednictvím dotykové obrazovky na ovladači pouze jednou. Regulátor zrychlí nebo zpomalí otáčky čerpadla podle potřeby, aby zůstal požadovaný průtok při změně podmínek systému konstantní.

Jaká další hlediska je nutné vzít v úvahu pro invazivní a neinvazivní řešení?

To opravdu záleží na vašich konkrétních potřebách. Neinvazivní řešení mají obvykle vyšší počáteční náklady, ale nižší provozní náklady než invazivní jednorázová řešení. Jednorázové možnosti jsou často méně sofistikované a lze je snadněji implementovat pro novou aplikaci. Takže každou aplikaci je nutné vyhodnotit z hlediska doby předpokládaného používání.

Jak nejlépe určit, jaký zvolit smáčený materiál?

Masterflex nabízí jednu z nejoblíbenějších tabulek chemické kompatibility na internetu a nabízíme také prvotřídní asistenční služby, které vám pomohou vytvořit řešení na míru. Důrazně doporučujeme spojit se s naším technickým týmem, který vám rád pomůže.

Je možné použít ultrazvukový snímač s neprůhlednou hadicí?

Ano, metoda měření je založena na zvuku, na který neprůhlednost hadic nemá vliv. Tyto snímače budou fungovat u většiny typů hadic. Nejsou vhodné pro pracovní postupy se vzduchovými kapsami nebo hadicemi s kovovým opletením.

Jaké jsou možnosti sterilizace jednorázových snímačů?

Většinu snímačů lze autoklávovat alespoň jednou, ale je třeba ověřit, zda zvolený snímač používanému způsobu autoklávování odolá. PVDF je gama stabilní, zatímco PFA nikoli.