Jak optimalizovat konečné plnění v bioprocesu za účelem vyšší ziskovosti: Věda o skutečném životě

Přednáší:
• Andeka Ocio, technik pro výrobu a validaci procesů
• Robert Martindale, produktový manažer prodeje

V tomto webináři zjistíte:

  • Hlavní cíle a obdržíte návod krok za krokem, co vše je nutné vzít při vylepšování procesu v úvahu
  • Jak řídit změny a automatizace pro rozšiřování procesů; jak efektivně sladit proces pro vyšší kapacitu výroby
  • Jak obejít běžná úskalí pomocí skutečných příkladů z průmyslu

Zvyšující se diagnostické kapacity a příchod a dostupnost nových terapií dopomohly globálnímu biofarmaceutickému průmyslu k mimořádnému růstu. Ke splnění rostoucích požadavků stávajících a rozvíjejících se trhů je důležité nejen vybudovat robustní pracovní postup, ale také neustále myslet na vylepšování procesu, které lze využít ke zvýšení produktivity, úspoře času, snížení nákladů, minimalizaci kontaminace a splnění potřeb aplikace, která vyžaduje rychlé rozšíření.

Vylepšení jakéhokoli procesu ve vašem biofarmaceutickém pracovním postupu vyžaduje důkladné plánování krok za krokem a zvážení všech aspektů. V tomto webináři se zaměříme na Progenika Biopharma, společnost patřící pod Grifols, na cestě k vylepšení procesů plnění svých souprav a přizpůsobení potřebě stáčení různých objemů roztoků a reagencií bez kompromisů v přesnosti a preciznosti.

Chyby při konečném plnění v rámci biologického zpracování jsou příliš drahé na to, aby je bylo možné připustit nebo tolerovat. Neustálá optimalizace je závazek, který musí všechny společnosti pro zvýšení potenciálu ziskovosti přijmout. Vyhodnocení a využití nových technologií umožní rychlejší metodologii procesu, větší možnosti rozšíření bioprocesů a zvýší přesnost dávkování při konečném plnění. Tím se optimalizuje doba potřebná na jeden vzorek a zvýší se produktový výstupní potenciál a současně se trvale sníží náklady.

Masterflex®, součást společnosti Avantor, vyvinul řadu řešení, která ilustrují možnosti vylepšení procesu a umožňují zákazníkům učinit informovaná rozhodnutí při výběru zařízení a spotřebního materiálu.

Přednášející

Your presenters for this webinar

Andeka Ocio, technik pro výrobu a validaci procesů, Progenika Biopharma
Andeka získala na Baskické univerzitě bakalářský titul z biotechnologie. Krátce poté objevil svou vášeň pro farmaceutický, biotechnologický a biozdravotnický průmysl. Poslední dva roky pracuje ve výrobní oblasti ve společnosti Progenika Biopharma, společnosti patřící pod Grifols. Andeka odpovídá za validaci a optimalizaci výrobního procesu. Zavedl několik průběžných kontrol kvality, rozšířil různé procesy, pomohl minimalizovat výrobní chyby a zvýšil účinnost procesů při současném snížení nákladů.

Your presenters for this webinar

Robert Martindale, produktový manažer prodeje, Masterflex®
Rob pracuje jako EMEA produktový manažer pro Masterflex, který je součástí společnosti Avantor. Primárně se zaměřuje na neustávající uvádění nových inovativních produktů na trh. Pomáhá našemu rozsáhlému a zkušenému prodejnímu týmu, který pomáhá zákazníkům nalézt aplikační řešení obsahující čerpadla Masterflex, čerpadlové hadice a jednorázové technologie. Rob má 20 let zkušeností s výrobou zdravotnických prostředků. Svou kariéru začal jako strojní konstruktér. 

 

Otázky a odpovědi z přímého přenosu

Spotřebním materiálem čerpadla jsou pouze hadice? Jsou opakovaně použitelné nebo jednorázové?

Ano, přesné peristaltické hadice jsou jedinou spotřební komponentou, kterou pro provoz čerpadla potřebujete. Hadice je možné použít opakovaně. Jsou poměrně odolné a schopné dlouhodobé práce. Když jsme začali používat čerpadlo, validovat proces, nastavovat všechny potřebné materiály atd., otestovali jsme také hadice, abychom zjistili, zda je možné použít je opakovaně. Hadici jsme nechali pracovat hodiny a hodiny, abychom zjistili, zda výkon klesl, ale zjistili jsme, že odolává dobře a zachovala si dobrou přesnost i výkon. Proto jsme validovali metodu čištění hadic. Nejprve jsme omezili použití hadice na jedinou reagencii. Po nadávkování pufru jsme hadici vyčistili, takže byla připravena pro další proces, ale použili jsme ji pouze pro stejný pufr, čímž se snížilo riziko, že v hadici zůstanou nějaké stopy jiné reagencie. Použití stejných reagencií to zmírňuje. Poté jsme provedli proces validace čištění hadice a několik experimentů po vyčištění hadice, abychom hadici řádně otestovali. Pokud hadicí pustíte čistou vodu, získáte pouze vodu bez kontaminace z pufru. Čištění hadic však vyžaduje určitý čas, v našem případě zhruba 20 až 30 minut. A zjistili jsme, že u větších šarží nebo drahých činidel je účinnější hadici zlikvidovat a ušetřit spíše čas než peníze, které ušetříte opakovaným použitím hadice.

Jak dlouhá je výdrž spotřební hadice?

To záleží na provozu čerpadla, například v případě čerpadla pracujícího dvě hodiny denně může hadice vydržet i několik měsíců. Obecně jsme zjistili, že rychlost výměny hadice závisí na procesu kontroly kvality, místo nutnosti měnit hadici v důsledku jejího opotřebení.

Andeko, prošel jste rozhodovacím procesem, kdy jste rozhodl, že používání pipet již není udržitelné, a že přechod na peristaltické čerpadlo je účinnější a nákladově efektivnější. Co byste poradili někomu, kdo aktuálně zjišťuje, jak svůj proces zefektivnit a potenciálně ušetřit peníze?

Ze zkušeností vím, že toho rozhodnutí je nutné, když velikost šarží přesáhne určitou hranici, kterou je starý proces schopný zvládnout, také snižuje riziko, že kontrola kvality zachytí prázdné lahvičky. Snažili jsme se ušetřit čas přechodem na variantu s čerpadlem. Doporučil bych ostatním, aby zjistili, co by chtěli ve svém procesu zlepšit, a poohlédli se po vhodných možnostech na trhu.

Jak dlouho trvá nastavení čerpadla před dávkováním?

Můžete rychle vložit hadice, nakalibrovat čerpadlo, nastavit parametry a začít čerpat. Čas programování při každém nastavení můžete dále zkrátit použitím funkce uložení a vyvolání, která je k dispozici na novém čerpadle Masterflex® MasterSense™, díky které můžete uložit své nejpoužívanější nebo oblíbené protokoly a rychle je vyvolat.