Jak vybrat správný čerpací systém Masterflex®

Systémy peristaltických čerpadel Masterflex® poskytují vynikající přesnost a opakovatelnost s ohledem na optimální výkon, pokud jsou použity správné hadice. Tato čerpadla nabízejí nejnovější technologie, včetně integrovaného monitoringu senzorů MasterSense pro zajištění kvality média, konektivitu MasterflexLive® s podporou cloudu, intuitivní digitální dotykový displej, nízké nároky na údržbu a na peristaltická čerpadla skvělou hospodárnost. Naše rozsáhlé portfolio obsahuje vše potřebné k přechodu z laboratorního měřítka do výroby.

Porozumění skupinám čerpadel Masterflex

Společnost Masterflex nabízí čtyři různé skupiny čerpadel rozlišené podle průtoku:

Řady peristaltických čerpadel Masterflex – procházet sortiment podle rozsahu průtoku

Řada Ismatec®

Mikroprůtok, vysoká přesnost

Rozsah průtoku:
0,0001 až 365 ml/min

Mikroprůtoková čerpadla >

Řada L/S®

Přesná regulace průtoku

Rozsah průtoku:
0,00005 až 3400 ml/min

Přesný průtok >

Řada I/P®

Výkonné systémy

Rozsah průtoku:
0,001 až 26 l/min

Průmyslový průtok >

Řada B/T®

Nejvyšší průtoky

Rozsah průtoku:
0,3 až 42 l/min

Čerpadla s nejvyšším průtokem >

U každé varianty čerpadla z portfolia Masterflex obvykle tvoří čerpací systém tři základní komponenty – pohon čerpadla, hlava čerpadla a hadice čerpadla. Podle zvolené řady čerpadel mohou být pohon čerpadla a hlava čerpadla sestaveny předem, případně je lze objednat samostatně. Další informace, viz Vyberte takové komponenty, které vyhovují vašim požadavkům.

5 klíčových otázek pro výběr správného čerpadlového systému

Zodpovězte pět klíčových otázek, které vám umožní lépe pochopit parametry potřebné optimální varianty systému Masterflex a vybrat ty správné komponenty:

 • Jaká má být oblast použití? – Mezi klíčové požadavky, které se mohou promítnout do konečného výběru komponent, patří typ prostředí, ve kterém bude čerpání probíhat, a specifické regulační požadavky, které jsou nutné pro daný pracovní postup.
 • Jaká média se budou čerpat? – Jaká specifická činidla budete pomocí čerpadlového systému Masterflex čerpat? Jaké mají tato činidla chemické vlastnosti (organické/anorganické, pH atd.)? Jaké fyzikální vlastnosti (viskozita, přítomnost pevných částic atd.) by mohly ovlivnit vybrané komponenty?
 • Jaký průtok potřebujete čerpat? – Může se jednat o statický průtok nebo rozmezí průtoků. Průtok každopádně přímo ovlivňuje každá z primárních komponent (pohon čerpadla, hlava čerpadla a hadice čerpadla) systému čerpadla Masterflex, což je třeba při výběru těchto komponent zohlednit.
 • S jakým tlakem a teplotou budete pracovat? – Z hlediska tlaku je důležité znát jednak maximální provozní tlak, ale i faktory, které mohou tlak v průběhu času ovlivnit (např. filtrace v inline uspořádání). Dále je důležité pochopit, jak velkou „výšku“ bude potřeba překonat v cestě kapaliny na vstupní straně čerpadla. U teploty je důležité znát horní a dolní hranici teplotního rozmezí, při kterém hodláte pracovat. Od toho se pak budete moct odrazit při výběru hadic.
 • Jaký typ ovládání přístroje potřebujete? – Ať už budete ovládat systém čerpadel Masterflex lokálně, analogovým vstupem, dálkovým ovládáním / pokročilým síťovým propojením atd., je dobré mít v požadovaném ovládání jasno. Pomůže vám to kvalifikovat klíčové funkce pohonu, který použijete jako součást svého čerpadlového systému Masterflex.

Výběr správných komponent pro váš čerpací systém

Po zodpovězení pěti výše uvedených klíčových otázek se můžete pustit do výběru komponent pro svůj čerpadlový systém Masterflex. Jak již bylo uvedeno, kompletní čerpadlový systém Masterflex se skládá ze tří základních součástí – pohonu čerpadla, hlavy čerpadla a hadic čerpadla. Pro skupiny Ismatec® a B/T® se pohon čerpadla a hlava čerpadla obvykle objednávají společně jako jedna SKU, pro skupiny L/S® a I/P® se ale pohon čerpadla a hlava čerpadla obvykle objednávají samostatně.

Co je třeba vzít v úvahu při výběru pohonu Masterflex

 • Průtok – Každá ze skupin Masterflex je definována rozmezím průtoku kompatibilních pohonů. Proto je třeba vybrat takový pohon, který dokáže zajistit průtok požadovaný pro vaši aplikaci.
 • Pevné nebo měnitelné otáčky – Pohony Masterflex s pevnými otáčkami bývají obvykle levnější, ale nepodporují regulaci průtoku podle potřeby. Pohony s měnitelnými otáčkami zase regulují otáčky a průtok podle potřeby, ale typicky bývají dražší.
 • Přesnost průtoku nebo dávkovaného objemu – Některé pohony umožňují průtok korigovat pouze ručně pomocí potenciometru, kdežto jiné nabízejí digitální okruhy regulace otáček pro aplikace, které vyžadují velmi přesné a opakovatelnější průtoky.
 • Požadovaný typ ovládání – Některé pohony Masterflex mají jednodušší ovládání, a proto podporují pouze místní ovládání „od stolu“, zatímco jiné pohony mohou podporovat analogové ovládání, a dokonce i dálkové ovládání pomocí pokročilých komunikačních protokolů, jako je Profibus®EtherNet/IPTM atd.
 • Sterilizace a ochrana před nebezpečím – Řada pohonů Masterflex je opatřena kryty z nerezové oceli, které jsou utěsněny proti prachu a působení vody, aby vyhověly požadavkům na mytí. Další jsou ale k dispozici i s kryty různých variant, aby se ušetřily náklady.

Co je třeba vzít v úvahu při výběru hlavy čerpadla Masterflex

 • Průtok – Různé hlavy čerpadel Masterflex mají různý průtokový výkon v závislosti na velikosti a počtu použitých válců. Je ale důležité projít si technické specifikace jednotlivých hlav, abyste měli jistotu, že vámi vybraná hlava zvládne průtok požadovaný pro vaši aplikaci.
 • Frekvence výměny hadic – Některé hlavy čerpadel Masterflex jsou navrženy s ohledem na určitou velikost hadic, které obvykle neumožňují rychlou výměnu. Jiné hlavy čerpadel podporují hadice Masterflex více velikostí a disponují funkci rychlé výměny.
 • Požadovaný počet kanálů – Znalost počtu kanálů, které potřebujete provozovat (ať už s ohledem na zvýšení produktivity, nebo snížení rázů), může při výběru variant hlav čerpadel Masterflex velmi pomoct.
 • Chemická kompatibilita – Čerpané chemikálie obvykle nikdy nepřijdou do styku s hlavou čerpadla, ale materiály použité v konstrukci čerpadel Masterflex jsou klíčovým faktorem při výběru v případech, kdy dojde k úniku.
 • Požadovaná přesnost – Pokud chcete dosáhnout co nejpřesnějšího a opakovatelného průtoku, volte standardní hlavy čerpadel, které jsou kompatibilní pouze s jednou velikostí.

Co je třeba zohlednit při výběru čerpadlových hadic Masterflex

Při výběru těch správných čerpadlových hadic je třeba zohlednit řadu faktorů. Podrobného průvodce, který vám pomůže s výběrem, najdete na naší stránce Průvodce výběrem hadic STAMP . Níže najdete přehled průvodce výběrem:

 • Velikost – Vnitřní průměr a tloušťka stěny udávají klíčové parametry, jako je rozmezí průtoku, maximální tlak a schopnost práce s viskózními tekutinami. Pro většinu aplikací jsou naše přesné hadice pro čerpadla vynikající volbou. V případě aplikací, kde se pracuje s kapalinami s vyšší viskozitou nebo kde je pro cestu kapaliny charakteristický vyšší tlak, je nejlepší volbou použití našich vysoce výkonných čerpadlových hadic. (POZNÁMKA: Při používání vysoce výkonných čerpadlových hadic musí být vybrán takový pohon čerpadla a hlava čerpadla Masterflex, které jsou kompatibilní s těmito hadicemi.
 • Teplota – Znalost teplot kapaliny i okolního prostředí a jejich porovnání s hodnotami přiřazenými dostupným materiálům hadic vám pomůže učinit v otázce výběru hadic pro čerpadla Masterflex informovaný výběr.
 • Aplikace – Některé aplikace mají specifické průmyslové požadavky, například dodržení federálních nebo jiných předpisů, mimo jiné FDA 21 CFR 177.2600 a USP Class VI. Je tedy nutné u dostupných hadicových materiálů Masterflex zkontrolovat, zda schválení odpovídá předpisům. Při výběru hadic pro čerpadla Masterflex může pomoct i znalost viskozity a přítomnosti částic v kapalině.
 • Média – Významným faktorem je znalost chemické povahy příslušných činidel a porovnání s chemickou kompatibilitou dostupných materiálů hadic Masterflex. I naše databáze chemické kompatibility je cenným pomocníkem při výběru.
 • Tlak – Vyšší tlak často vyžaduje použití silnostěnných vysoce výkonných čerpadlových hadic Masterflex a také speciální provedení přípojek, které tyto tlaky zvládnou.

Další příslušenství, které je třeba zohlednit

Kromě tří základních součástí, které tvoří systém čerpadla Masterflex, je k dispozici řada dalších věcí, které je třeba vzít v úvahu. Například konektory, přečerpávací hadice a další příslušenství (např. snímače průtoku, snímače tlaku, snímače detekce netěsností, tlumiče rázů atd.) představují důležité příslušenství, které dokáže celkovou cestu kapaliny smysluplně vylepšit díky zajištění bezpečnosti obsluhy zařízení, minimalizace prostojů a maximalizace doby provozuschopnosti vašeho zařízení a celého procesu. V případě dotazů týkajících se tohoto dostupného příslušenství se obraťte na místního specialistu společnosti Avantor na manipulaci s kapalinami nebo na náš tým podpory pro aplikace, kteří vám ochotně pomohou.