Spojování mikrohadiček

Některé specializované postupy autoanalýzy vyžadují vnitřní průměr hadice menší než 0,51 mm. V těchto případech objednejte hadičky Tygon® s fitinky Luer lock (řady 95611) nebo proveďte jejich přímé spojení.

  1. Přiložte k sobě konec délky barevně odlišené hadičky (A) a konec délky prodlužovací hadičky (B). (Obě délky hadiček by měly mít stejný vnitřní i vnější průměr).
  2. 1" až 2" kus větší hadičky (C) umístěte zhruba nad střed přes konce obou spojovaných kusů (A a B). Krátký kus hadičky by měl být z podobného materiálu a s vnitřním průměrem přibližně stejným jako je vnější průměr spojovaných hadiček.
  3. S krátkým kusem (C) umístěným nad středem spoje naneste rozpouštědlo nebo těsnicí tmel na vnější stranu hadičky (B) a hadičku (C) nasuňte na druhou hadičku (B). Pro trvalé spojení hadiček opakujte postup pro hadičku (A). V případě, že v budoucnu bude nutné hadičku vyměnit, aplikujte rozpouštědlo nebo tmel pouze na hadičky (B) a (C). Ke spojování hadic Tygon® nebo Viton® použijte rozpouštědlo na bázi ketonů; pro silikonové hadice použijte lepidlo RTV; a pro hadice PharMed® BPT použijte tetrahydrofuran.