Proč je čištění odpadních vod důležité?

Na světe je osm miliard lidí, kteří produkují obrovské množství odpadních vod (což je jiný výraz pro splašky), a to v takovém množství, že přirozený proces čištění vody sám o sobě nestačí, pokud se mají odstranit škodlivé chemické látky, které způsobují nemoci nejen lidí, ale i rostlin, ryb a volně žijících živočichů.

Čistírna odpadních vod odstraňuje z odpadních vod kontaminující látky a suspendované částice a takto vyčištěná pitná voda může být následně vrácena zpět do ekosystému bez kontaminujících látek vyprodukovaných člověkem.

Proč čistíme odpadní vody? Bez čištění by to množství odpadních vod v životním prostředí napáchalo pěknou paseku. V rozvojových zemích se to děje: v celosvětovém měřítku je více než 80 % všech odpadních vod vypouštěno bez čištění. To vede k hromadným onemocněním a vážnému narušení potravinového řetězce.

Nečištěná odpadní voda představuje významné zdravotní riziko, které je příčinou 1,7 milionu úmrtí ročně (více než 90 procent z toho připadá na rozvojové země).1.

Nečištěné odpadní vody mohou také způsobit2:

wastewater treatment plant

 • Kampylobakteriózu
 • Kryptosporidiózu
 • Průjem způsobený Escherichia coli
 • Encefalitidu
 • Gastroenteritidu
 • Giardiózu
 • Hepatitidu A
 • Poliomyelitidu
 • Salmonelózu
 • Břišní tyfus
 • Yersiniózu
 • Choleru
 • Schistosomózu

Výše uvedené nemoci se vyskytují nejen v rozvojových zemích, ale i v USA. Čištění odpadních vod představuje jeden z nejlepších obranných prostředků, které máme k dispozici, abychom tyto nemoci zastavili a tím zachránili životy.

Účinky znečišťujících látek z odpadních vod na ekosystém

Pokud jsou vodní nádrže ve velkém znečištěny dusíkem, fosfáty nebo hnijícími organickými látkami, výsledkem je nepřirozený růst rostlin. Tyto rostliny pak vylučují toxiny, což vede k úbytku kyslíku. A tím pak vznikají tzv. „mrtvé zóny“ neboli neobyvatelné vodní ekosystémy.

Nečištěná odpadní voda je toxická i pro nevodní živočichy včetně lidí. Samotné požití odpadních vod ale nepředstavuje jediný problémem. Znečištění odpadních vod v horních částech toku otravuje potravní řetězec: znečištěné řasy kontaminují ryby, které se jimi živí, ty otráví medvědy, kteří se jimi živí, a tak dále.

Znečištění odpadních vod je mimo jiné i příčinou tzv. červeného přílivu.3, což je hromadné vymírání vodních živočichů, které může znečistit velké objemy vody a způsobit, že celé vodní systémy sloužící lidem přestanou být pitné.

Čištění odpadních vod 101

Přirozený proces detoxikace odpadních vod je přetížený – odpadních vod je zkrátka příliš mnoho na to, aby příroda dokázala držet krok. Čištění odpadních vod pomáhá odstraňovat odpad a udržovat ekosystém v dobré kondici.

Základní čištění odpadních vod probíhá ve třech částech: primární, sekundární a pokročilé. Následující infografika, Čistírny odpadních vod 1014od Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) vysvětluje základní fungování čistíren odpadních vod.

basic wastewater treatment steps 101


Jak je patrné z výše uvedeného, míra znečištění je v dnešní době tak vysoká, že samotné prosévání málokdy stačí k tomu, aby se voda stala pitnou.

 

Cíl čištění odpadních vod

Hlavním cílem čistíren odpadních vod je chránit lidi i místní ekosystémy před toxickými prvky obsaženými v odpadních vodách.

Čistírny odpadních vod byly navrženy s ohledem na urychlení přirozeného procesu čištění vody, protože přirozený proces nedokáže držet krok s množstvím odpadu, které naše lidské společenství produkuje. Bez čištění odpadních vod a dalších recyklačních procesů by byl každodenní život podstatně nebezpečnější. V rozvojových zemích, kde chybí zavedené systémy čištění odpadních vod, tomu tak ale i nadále je.


Reference

 1. UNESCO, 2017, zpráva o světovém vývoji v hospodaření s vodou: Odpadní vody – nevyužitý zdroj, https://reliefweb.int/report/world/2017-un-world-water-development-report-wastewater-untapped-resource
 2. Světový program na hodnocení vod (UNESCO WWAP), http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/
 3. Lepší čištění odpadních vod je klíčové pro lidské zdraví a ekosystémy, https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/better-sewage-treatment-critical-human-health-and-ecosystems
 4. Co můžete udělat pro ochranu místních vodních toků?, https://www3.epa.gov/npdes/pubs/ centralized_brochure.pdf