Jak vložit hadici do standardní hlavy čerpadel Masterflex L/S

Shrnutí videa

Video s ukázkou, jak vložit silikonovou a Tygon Lab hadici do standardní hlavy čerpadla a Masterflex L/S.

Kroky

Před vkládáním

 • Zvolte standardní hlavu čerpadla L/S –⁠ pro tenkostěnné hadice nebo pro silnostěnné hadice
 • Ujistěte se, že přítlačné podložky jsou na obou stranách rotoru
 • Najděte hadicový klíč a odložte jej poblíž
 • Hadicový klíč poskytne správné natažení a vystředí hadici

Masterflex L/S Standard Pump Heads for High-Performance Precision Tubing

Vkládání silikonových nebo Tygon Lab hadic

 1. Vyberte požadovanou délku hadice
 2. Vložte hadicové spojky a svorky
 3. Odstraňte jeden z „koncových zvonů“ hlavy
 4. Otočte hlavu tak, aby byly porty přístupné
 5. Hadici vložte do portu s přirozeným zakřivením
 6. Opřete ji o první dva válečky
 7. Vložte hadicový klíč mezi hadici a destičku rotoru
 8. Otočte klíčem a přejeďte přes hadici na druhou stranu, přitom hadici držte na místě
 9. Po dokončení vyjměte klíč
 10. Vyměňte koncový zvon a oba vyrovnejte
 11. Přitlačte obě poloviny k sobě. Hadici nestlačujte prsty ani mezi oběma polovinami.
 12. Pokud je zavírání hlavy čerpadla obtížné, vložte hadicový klíč do otvoru a proveďte 1–2 otáčky
 13. Zkontrolujte, zda je hadice v hlavě čerpadla vystředěná

TIP: Pokud je u hadice Tygon obtížné otočit klíčem nebo zavřít čerpadlo, použijte kapku vody a přejeďte jí po okraji hadice. To pomůže klíči lépe klouzat po hadici.

DALŠÍ TIP: Až přijde čas na výměnu hadice, vložte hadicový klíč do štěrbiny a proveďte 1–2 otáčky, aby se hlava čerpadla mírně posunula a vyjmutí hadice bylo jednodušší.

Přepis videa

Před vkládáním

Toto jsou standardní čerpadla L/S. Každá hlava čerpadla je navržena pro jednu velikost hadice,což zajišťuje optimální inkluzi a výkon. Dnes ukážu správný způsob, jak vložithadici do standardní hlavy čerpadla Masterflex L/S. Nejprve se ale podíváme ne dva typy standardních čerpadel L/S. Tato hlava čerpadla používá tenkostěnné hadice, má válečky, které mírně přesahují přes destičku. Tato hlava čerpadla používá tlustostěnné hadice. Válečky jsou umístěné tak akorát uvnitř destičky. Povšimněte si přítlačných podložek na obou stranách rotoru a ujistěte se, že jsou přítomné. Tohle je hadicový klíč. Budeme ho v procesu vkládání hadice do čerpadla potřebovat. Pomocí hadicového klíče aplikujete správné natažení na hadici a také vycentrujete hadici na válečcích a uvnitř čerpadla. Nyní pojďme vložit do hlavy čerpadla novou hadici!

Jak vložit silikonovou hadici do standardní hlavy čerpadla

Nejprve vyberte požadovanou délku hadice, kterou chcete do čerpadla vložit. Vložte hadicové konektory a svorky, které drží konektory na místě. Tohle je silikonový materiál. Všimněte si přirozeného zakřivení hadice. Teď tohle přirozené zakřivení vložíte do rotoru. Odstraňte jeden z „koncových zvonů“. Otočte hlavu tak, aby byly porty přístupné. Vezměte hadici, přirozeným zakřivením ji umístěte do portu, opřete ji o první dva válečky a vezměte tento hadicový klíč a vložte jej mezi hadici a destičku rotoru. Všimněte si, jak klíč tlačí hadici do skříně hlavy. Teď začnu zcela otáčet klíčem na druhou stranu, zatímco hadici přidržuji na místě palcem. S použitím tohoto klíče natlačíte hadici rovnoměrně do čerpadla. Mírně pohněte palcem a vyjměte klíč. Nasaďte koncový zvon a dávejte pozor, abyste hadici neskřípli; a zarovnejte ji. Přitlačte obě poloviny k sobě, a přitom dávejte pozor, abyste hadici mezi oběma polovinami nepřiskřípli. Všimněte si, jak je nyní hadice v hlavě čerpadla vystředěná

Jak vložit hadice Tygon-Lab do standardní hlavy čerpadla

Hadice Tygon je o něco tužší materiál než silikon. Opakujte stejný postup vkládání jako u silikonové hadice výše. Tady je malý trik, který vám pomůže při vkládání tohoto typu materiálu. Pokud je u hadice Tygon obtížné otočit klíčem nebo zavřít čerpadlo, použijte kapku vody a přejeďte jí po okraji hadice. To pomůže klíči lépe klouzat po hadici. Občas, při sestavování hlavy čerpadla zpět dohromady, je to trochu obtížné. Vezměte klíč, vložte jej do otvoru a proveďte jednu nebo dvě otáčky. Tím se hadice trochu natáhne a uvolní. Čerpadlo by se mělo zavřít o něco jednodušeji. Dbejte na to, abyste hadici neskřípli a ujistěte se, že je vystředěná. Pokud není úplně vystředěná, žádný strach, protože jakmile ji umístíte na pohon čerpadla a spustíte – automaticky se uvnitř čerpadla vystředí – protože jste použili klíč a správně hadici natáhli.

Ještě se s vámi podělím o další trik, snadný způsob, jak otevřít čerpadlo, když je čas hadici vyměnit. Znovu použijte hadicový klíč, vložte jej do otvoru a několikrát jím otočte. Tím dojde k mírnému rozpojení hlavy čerpadla. Takto půjde hadice lépe vyjmout

Poslední aktualizace: