Případová studie: Mandarinkové sny — Zavlažování citrusového háje pomocí Masterflex

„Vzhledem k tomu, že průtok vody se u mě může pohybovat od 20 do 250 galonů za minutu v závislosti na potřebě, kombinace čerpadla a hadic je ideální.“

 

Představte si, že stojíte uprostřed citrusového háje, obklopení mandarinkami. V údolí San Joaquin je léto, slunce pálí a sousedé se v této zemědělské kolébce Kalifornie soustředí na zajištění hojné úrody.

Zavlažovače rozprašují vodu z roztátého sněhu z pohoří Sierra Nevada. Voda se shromažďuje v jezerech a nádržích a je distribuována plodinám v komunitě jako primární zdroj zavlažování. Na farmě Earthly Delights je po celý den zavlažováno 10 akrů stromů. Spolu s vodou, která udržuje plodiny naživu, sbírá systém mikrozavlažovačů nežádoucí písek, prach a další částice a také prospívající populaci řas.

Tangerine Dreams

Ronny Tannenbaum vlastní a provozuje farmu Earthly Delights v okrsku Tulare od roku 1998. Tannenbaum přidal odstředivé čerpadlo, aby zvýšil tlak vody v zavlažovacích systémech. Kvůli ztrátám třením a rozdílným nadmořským výškám, které způsobují kolísání tlaku, přidal pro větší rovnoměrnost také kompenzátory tlaku.

Také pravidelně kontroloval, zda zavlažovače nejsou ucpané, a zjistil, že se ucpávají poměrně často. A tak provedl čištění v terénu. Protože má pár tisíc zavlažovačů, znamenalo to více času a úsilí, než byl ochotný obětovat.

„Stal se z toho problém, se kterým jsem musel žít celé loňské léto a začátek letošního léta,“ řekl. Stávající filtry s pískovým médiem čistily vodu od částic, ale neměly žádný vliv na řasy, které se vymkly kontrole.

Řešení

Tannenbaum zjišťoval, jaké má možnosti. Zjistil, že vstřikování malého množství chlóru do vody drželo řasy pod kontrolou. Farmáři, kteří používají kapkové zavlažování, což je pomalý proces s nízkým tlakem, vstřikovali do svých systémů chlór. Někteří používali pro jednotné množství chlóru chlorátory (netlakové komory podobné těm, které se používají v bazénech). Ve formě suchých tablet se chemikálie rozpouštěla známou rychlostí a roztok byl následně čerpán do hlavního systému.

Tannenbaum, vyzbrojen těmito informacemi, uvažoval, jak je použít ve svém mandarinkovém háji. Jeho situace byla komplikovaná v tom, že nezavlažoval vždy celý háj najednou. Protože má různé typy půdy, které potřebují odlišné množství vody – což ovlivňuje kvalitu i výnos ovoce – má háj několik zón. Některé vyžadují zavlažování 250 galony za minutu, zatímco jiné podstatně méně.

Po nastudování chlóru zjistil, že je chemicky agresivní, takže je nešetrný k oceli a nepoužitelný s některými plasty – a je nestabilní, zejména v horkém počasí.

Pro dávkování chlóru do zavlažovacího systému a překonání některých nevýhod používání chlorátoru potřeboval čerpadlo, které by dokázalo odolat korozivním účinkům chemikálie a také snadno měnit průtok.

(Rozšířený) systém

Tannenbaum, který o peristaltických čerpadlech věděl z dřívějška, si vzpomněl, že pohybem knoflíku na čerpadle se mění průtok. Měl tušení, že správné peristaltické čerpadlo by mohlo být odpovědí. Obrátil se na nás a prodiskutoval řešení s našimi specialisty na technické aplikace, kteří ho nasměrovali na Masterflex L/S® ekonomické čerpadlo s pohonem s proměnnými otáčkami, L/S® Easy-Load® hlavou pro přesné hadice a Norprene® hadicemi.

Masterflex is Key

U čerpacího systému Masterflex L/S přichází do kontaktu s chemikálií pouze hadice, kterou lze relativně snadno a levně vyměnit. To je obzvláště důležité, protože může čerpat i zemědělské chemikálie včetně herbicidů, které mohou narušit těsnění a další části zařízení.

„Výhodou tohoto systému peristaltického čerpadla je, že samotný systém nepřichází do styku s chemikálií – do kontaktu s ním přichází pouze hadice,“ řekl Tannenbaum.

I když by membránové čerpadlo bylo levnější, nezvládlo by požadovaný nízký průtok.

Před koupením systému se Tannenbaum chtěl ujistit, že hadice odolají roztoku chlornanu sodného a zároveň udrží UV stabilitu. O UV záření je známo, že rozkládá plasty. „S hadicí Norprene jsem věděl, že bude dostačující,“ řekl.

Tannenbaum systém implementoval na začátku června, roztok vstřikoval na vstupní straně odstředivého vodního čerpadla. Řasy začaly mizet.

„Dnes s radostí můžu říct, že řasy jsou téměř minulostí. Vyladil jsem některé proměnné, přešel jsem na 6% roztok, u kterého jsem zjistil, že je stabilnější. „Vzhledem k tomu, že průtok vody se u mě může pohybovat od 20 do 250 galonů za minutu v závislosti na potřebě, kombinace čerpadla a hadic je ideální.“ Jednoduchým stisknutím několika tlačítek můžu nastavit správný průtok roztoku chloru. Bez jakýchkoliv změn kromě nastavení průtoku by tento systém mohl v případě potřeby zpracovat až 1000 galonů za minutu,“ řekl. „Doporučil bych to.“