Průvodce výběrem hadic pro viskózní kapaliny

Select tubing size based on flow rate and viscosity

Jak používat tento graf

Příklad:
Kapalinu o 800 cP chcete čerpat rychlostí 150 ml/min. Na ose pro rychlost průtoku v tabulce najděte 150 ml/min a poté na ose pro viskozitu najděte 800 cP. Následně najděte bod, ve kterém se tyto dvě hodnoty střetnou. Z grafu nyní víte, že požadovaný průtok vytvoří hadice L/S® 35 a L/S® 36. Tyto velikosti hadic budou vhodné také pro všechny nižší viskozity a nižší průtoky.

Upozornění:
Všechna data z testu viskozity byla získána s použitím pevných materiálů hadic, jako je Norprene®, PharMed®, Viton®a Tygon® protože materiály s touto formulací fungují nejlépe právě při použití s vysoce viskózními kapalinami. Testování s kapalinami probíhalo při teplotě 21 °C a protitlaku 0 barů. Výsledný graf by měl být používán pouze jako vodítko k výběru a není zárukou dosažení uvedených výsledků.

  • Hadice pro čerpadla Masterflex
  • Čerpadlová řešení OEM