Průvodce STAMP pro výběr hadic

Jednodušší způsob výběru hadic pro čerpadla: STAMP

Výsledkem správné volby hadic je systém s optimálním výkonem a prevence nutnosti pozdější přestavby a řešení problémů. Pro promyšlený výběr vhodný pro vaši aplikaci si stačí zapamatovat zkratku STAMP.

Níže uvedené informace slouží jako průvodce pro výběr a specifikace pružných hadic. Správné použití tohoto průvodce umožní jednodušší návrh kapalinových systémů, dosažení optimálního výkonu systému a prevenci pozdější nutnosti přestavby projektu a řešení problémů.

Při výběru vhodných hadic je nutné zvážit několik faktorů, na které si obvykle vzpomenete, až když je příliš pozdě. Jednotlivé faktory si snadno zapamatujete díky akronymu STAMP.

Každé písmeno odkazuje na kritickou součást výběru: velikost (size), teplotu, aplikaci, médium a tlak (pressure), ale ke každému písmenu náleží také podrobnosti, které jsou podrobněji popsány v tomto průvodci.

Lab Tubing

S – Velikost (size)

Při výběru je vždy zohledněn vnitřní průměr, vnější průměr a tloušťka stěny, ale délky řezu jsou také důležitým faktorem, na který se často zapomíná. Vnitřní průměr, vnější průměr a tloušťka stěny hrají pro hodnocení nominálního tlaku a podtlaku obrovskou roli a musí být při rozhodování zohledněny. Tolerance jsou také důležité pro místa netěsností a kritické rozměry designu. Porozumění možnostem připojení u koncového uživatele pomůže zajistit vhodné řešení a předejít tak budoucím problémům.

T – Teplota

Teplota má širokou škálu dopadů na proces výběru hadic. Nejčastěji je zohledňována provozní teplota kvůli její zjevné důležitosti, ale je nutné vzít v úvahu i teplotu při čištění, okolní teplotu a celkové kolísání teplot. Náhlé změny teplot nebo extrémní teploty mohou negativně ovlivnit výkon a způsobit předčasné selhání hadice. To obvykle vede pouze k vyšší ceně materiálu, nicméně jak se vyvíjí výrobní schopnosti, výzkum vícevrstvých produktů může pomoci snížit tyto náklady a zároveň dostát očekávání ohledně výkonu.

Tangential Flow Filtration Tubing Application

A – Aplikace

Pochopení aplikace je nejsložitější část výběru, která je také nejčastěji přehlížena. Koncoví uživatelé často poskytnou pouze vágní popis, buď proto, že si opravdu nejsou jistí, jaké hadice hledají, nebo se obávají, že vyzradí až příliš informací o svém průlomovém produktu. Každopádně získání odpovědí pomůže oběma stranám.

Právní regulace jsou vždy první položkou na seznamu. Vědět, jaká dokumentace je potřeba, a dodržování zvláštních předpisů je velmi důležité. Každý z orgánů FDA, USDA, 3A, ISO, EPA, USP a NSF má jiné právní regulace, které budou vyžadovat výběr jiného materiálu. Před objednáním je nutné řádně zkontrolovat podpůrnou dokumentaci a osvědčení, musí obsahovat všechny dohodnuté podobnosti ještě před doručením první dodávky. Chybějící dokumentace proces pouze zdrží a způsobí zbytečné nepříjemnosti.

Znalost dynamiky aplikace pomůže s výběrem vhodného materiálu z hlediska čistoty, tvrdosti (relativní tvrdosti), ohybové únavy nebo odolnosti proti oděru a použití peristaltického čerpadla. K dispozici jsou materiály, které odolávají všem těchto faktorům jednotlivě a také vícevrstvé možnosti, které odolávají i kombinaci těchto faktorů. Prvním krokem je pochopení celého rozsahu aplikace.

M – Médium

Porozumění přepravované kapalině nebo médiu je nezbytné pro zajištění nulové vyluhovatelnosti, adsorpce/absorpce a zachycení částic. Různé chemikálie napadají různé materiály různou rychlostí, proto pochopení celého rozsahu použití produktu pomůže při správném výběru. Čisticí prostředky často patří mezi nejagresivnější používané kapaliny, ale zvýšená pozornost je nutná i z hlediska chemických reakcí při výměně kapalin v systému. Často přehlížené jsou chemikálie přítomné v prostředí, ve vzduchu okolo hadice nebo kapající v důsledku netěsností nebo tvorby kondenzace. Pokud je kapalina agresivní, je možné zvolit vícevrstvé hadice, které pomohou s bariérovou ochranou a sníží celkové náklady na materiál.

Některé materiály je možné vyrábět s těsnějšími tolerancemi pro těsnější lícování, které předchází vzniku netěsností, zatímco jiné lze vyrábět s hladším vnitřním povrchem, které umožní lepší proplachování. Porozumění přepravované kapalině může pomoct maximalizovat efektivitu vašeho projektu díky snadnějšímu proplachování a prevenci nákladných netěsností. Při výběru materiálu hraje roli i bezpečnost. Některé požadavky vyžadují viditelnost přepravované kapaliny. To znamená, že materiál musí mít dostatečnou úroveň průhlednosti, aby byla dráha toku kapaliny viditelná a bylo možné rozlišit, zda je v ní přítomný nějaký materiál. Jiné možnosti vyžadují pro různé chemikálie identifikační značky pomocí barevných hadic nebo specifického označovacího textu. To je možné a jedná se o stále populárnější trend v rámci zvyšování bezpečnosti ve společnostech. Pokud máte o takové řešení zájem, ujistěte se, že váš vybraný výrobce tyto možnosti zvládne zajistit.

Peristaltic Pump Tubing

P – Tlak (pressure)

Podtlak a přetlak vytvářejí napětí na jakoukoliv hadici. Ignorování těchto faktorů může během používání hadice vytvořit nebezpečné podmínky. Zvýšené nebo snížené teploty výrazně snižují uvedené hodnocení tlaku materiálů a je nutné přijmout vhodná opatření. Změna síly stěny hadice může pomoct zvýšit uvedené hodnocení tlaku, stejně jako snížit celkový vnější a vnitřní průměr. Pokud to není možné, vícevrstvé hadice z různých materiálů mohou pomoct odolat požadovanému tlaku a také udržet správné podmínky cesty toku kapaliny.

Tlaky vytvářené během normálního provozu nejsou jedinými podmínkami, které hrají při výběru správných laboratorních hadic roli. Čistící cykly mohou vytvořit nejextrémnější tlakové podmínky a musí být při výběru zohledněny.

Shrnutí

Podtrženo sečteno, tento průvodce STAMP má sloužit jako nástroj a zkrácení názvu má proces ještě zjednodušit. Při výběru hadic je jako vždy nejdůležitější kvalita. Neváhejte se zeptat výrobce na jeho proces kontroly kvality, prohlídku závodu a dohled nad návrhem a výrobou vašich hadic. Pokud by v terénu došlo k nehodě, chcete mít jistotu, že váš výrobce má veškerou podpůrnou dokumentaci pro kvalitu.