Převodníky běžných jednotek

Převod jednotek je proces převádějící množství vyjádřené v jedné jednotce na jinou jednotku. K tomu se používají konverzní faktory – multiplikátory, které vyjadřují vztah mezi původní jednotkou a požadovanou jednotkou. Například je možné použít konverzní faktor pro převod objemu v galonech na litry a naopak.

Na této stránce naleznete kalkulátory, které můžete použít k převodu jednotek pro různé typy hodnot, včetně běžných převodů, např. převodů délky, objemu, teploty a tlaku, a také převody pro strojírenské, kapalinové a světelné účely.

Převod vzdálenosti a délky

Okamžitý převod jednotek délky nebo vzdálenosti. Možnost převodu 92 různých jednotek včetně metru, kilometru, decimetru, centimetru, milimetru, mikronu, ligy, míle, sáhu, yardu, stopy, palce...

Převod hmotnosti

Okamžitý převod jednotek hmotnosti. Možnost převodu 70 různých jednotek včetně kilogramu, gramu, kilolibry, slugu, libry, unce, quintalu, kamene, tuny, pennyweightu, karátu, zrna, talentu, miny, Planckovy hmotnosti ...

Převod kapacity a objemu

Okamžitý převod jednotek kapacity a objemu. Možnost převodu 76 různých jednotek včetně metru krychlového, kilometru krychlového, decimetru krychlového, centimetru krychlového, milimetru krychlového, litru, exalitru, petalitru, teralitru ...

Převod suchých objemů

Okamžitý převod jednotek suchých objemů. Možnost převodu 15 různých jednotek včetně litru, suchého barelu, suché pinty, pecku, bušlu, coru, homeru, ephahu, seah, omeru, cabu, logu ...

Převod plochy

Okamžitý převod jednotek plochy. Možnost převodu 39 různých jednotek včetně metru čtverečného, kilometru čtverečného, hektometru čtverečného, dekametru čtverečného, decimetru čtverečného, centimetru čtverečného, milimetru čtverečného ...

Převod teploty

Okamžitý převod jednotek teploty. Možnost převodu 6 jednotek včetně kelvinů, stupňů Celsia, stupňů Fahrenheita, stupňů Rankina, stupňů Réaumura a trojného bodu vody.

Převod tlaku

Okamžitý převod jednotek tlaku. Možnost převodu 52 různých jednotek včetně pascalu, baru, libra-síly na palec čtverečný, torru, technické atmosféry, standardní atmosféry, gigapascalu, megapascalu, hektopascalu ...

Převod energie a práce

Okamžitý převod jednotek energie a práce. Možnost převodu 54 různých jednotek včetně joulu, gigajoulu, megajoulu, kilojoulu, milijoulu, mikrojoulu, nanojoulu, attojoulu, megaelektronového voltu, kiloelektronového voltu ...

Převod výkonu

Okamžitý převod jednotek výkonu. Možnost převodu 76 různých jednotek včetně wattu, exawattu, petawattu, terawattu, gigawattu, megawattu, kilowattu, hektowattu, dekawattu, deciwattu, centiwattu, miliwattu, mikrowattu ...

Převod síly

Okamžitý převod jednotek síly. Možnost převodu 33 různých jednotek včetně newtonu, exanewtonu, petanewtonu, teranewtonu, giganewtonu, meganewtonu, kilonewtonu, hektonewtonu, dekanewtonu, decinewtonu, centinewtonu ...

Převod času

Okamžitý převod jednotek času Možnost převodu 33 jednotek včetně sekundy, milisekundy, mikrosekundy, nanosekundy, pikosekundy, femtosekundy, attosekundy, shaku, minuty, hodiny, dne, týdne, měsíce, roku ...

Převod rychlosti

Okamžitý převod jednotek rychlosti. Možnost převodu 32 různých jednotek včetně metru za sekundu, metru za hodinu, metru za minutu, kilometru za hodinu, kilometru za minutu, kilometru za sekundu, centimetru za hodinu, centimetru za minutu ...

Převod datových úložišť

Okamžitý převod jednotek délky nebo vzdálenosti. Možnost převodu 41 různých jednotek včetně bitu, nibblu, bajtu, znaku, slova, MAPM slova, quadruple slova, bloku, kilobitu, kilobajtu, megabitu, megabajtu, gigabitu, gigabajtu ...

Strojírenské převodníky

Následující konverzní faktory jsou relevantní pro strojní jednotky zrychlení, hustoty a krouticího momentu. Převádění těchto jednotek na jiné může být užitečné zejména při navrhování strojů nebo při charakterizaci zařízení, např. míchaných bioreaktorů.

Převod zrychlení

Okamžitý převod jednotek zrychlení. Možnost převodu 19 různých jednotek včetně decimetru za sekundu na druhou, metru za sekundu na druhou, kilometru za sekundu na druhou, hektometru za sekundu na druhou, dekametru za sekundu na druhou ...

Převod hustoty

Okamžitý převod jednotek hustoty. Možnost převodu 42 různých jednotek včetně kilogramu na metr krychlový, kilogramu na centimetr krychlový, gramu na metr krychlový, gramu na centimetr krychlový, gramu na milimetr krychlový ...

Převod kroutícího momentu

Okamžitý převod jednotek kroutícího momentu. Možnost převodu 17 různých jednotek včetně newtonmetru, newtoncentimetru, newtonmilimetru, kilonewton metru, dyn metru, dyn centimetru, dyn milimetru ...

Převodníky kapalin

Tyto kalkulátory převádějí mezi hodnotami relevantními pro manipulaci s kapalinami, např. jednotky průtoku, koncentrace, viskozity a propustnosti. Ať už provádíte kontrolu kvality nebo volíte průtokoměr či čerpadlo vhodné pro váš účel, převod hodnot do příslušných jednotek vám usnadní výpočty.

Převod průtoku

Okamžitý převod jednotek průtoku. Možnost převodu 58 různých jednotek včetně metru krychlového za sekundu, metru krychlového za den, metru krychlového za hodinu, metru krychlového za minutu, centimetru krychlového za den, centimetru krychlového za hodinu

Převod hmotnostního průtoku

Okamžitý převod jednotek hmotnostního průtoku. Možnost převodu 31 různých jednotek včetně kilogramu za sekundu, gramu za sekundu, gramu za minutu, gramu za hodinu, gramu za den, miligramu za minutu, miligramu za hodinu, miligramu za den ...

Převod molární koncentrace

Okamžitý převod jednotek molární koncentrace. Možnost převodu 12 různých jednotek včetně molu na metr krychlový, molu na centimetr krychlový, molu na milimetr krychlový, kilomolu na metr krychlový, molu na litr ...

Převod koncentrace roztoků

Okamžitý převod jednotek koncentrace roztoků. Možnost převodu 11 různých jednotek včetně kilogramu na litr, gramu na litr, miligramu na litr, parts per million, zrna na galon, libry na galon, libry na milion galonů, libry na stopu krychlovou ...

Převod dynamické viskozity

Okamžitý převod jednotek dynamické viskozity. Možnost převodu 29 různých jednotek včetně pascal sekundy, kilogram síly sekundy na metr čtverečný, newton sekundy na metr čtverečný, milinewton sekundy na metr čtverečný ...

Převod kinematické viskozity

Convert units of Viscosity-Kinematic instantly. Choose from 24 different units including square meter/second, square meter/hour, square centimeter/second, square millimeter/second, square foot/second, square foot/hour ...

Převod propustnosti

Okamžitý převod jednotek propustnosti. Možnost převodu 4 různých jednotek včetně propustnosti, propustnost palců ...

Převodníky světla

Tyto kalkulátory pro hodnoty svítivosti, kmitočtu a vlnové délky převádějí mezi různými jednotkami a mohou být obzvláště užitečné pro výpočty relevantní pro zobrazovací metody nebo fotometrii.

Převod svítivosti

Okamžitý převod jednotek svítivosti. Možnost převodu 19 různých jednotek včetně kandely na metr čtverečný, kandely na centimetr čtverečný, kandely na stopu čtverečnou, kandely na palec čtverečný, kilokandely na metr čtverečný, stilbu ...

Převod svítivosti

Okamžitý převod jednotek svítivosti Možnost převodu 12 různých jednotek včetně luxu, candle metru, candle centimetru, candle stopy, flame, phot, nox, kandela steradiánu na metr čtverečný, lumenu na metr čtverečný ...

Převod kmitočtové vlnové délky

Okamžitý převod jednotek kmitočtové vlnové délky. Možnost převodu 34 různých jednotek včetně hertze, exahertze, petahertze, terahertze, gigahertze, megahertze, kilohertze, hektohertze, dekahertze, decihertze, centihertze, milihertze ...

Různé převodníky

Převod předpon

Okamžitý převod jednotek předpon Možnost převodu 21 různých jednotek včetně žádné, yotta, zetta, exa, peta, tera, giga, mega, kilo, hekto, deka, deci, centi, mili, mikro, nano, piko, femto, atto, zepto ...

Převod přenosu dat

Okamžitý převod jednotek přenosu dat. Možnost převodu 107 různých jednotek včetně bitu za sekundu, bajtu za sekundu, kilobitu za sekundu, kilobajtu za sekundu, megabitu za sekundu, megabajtu za sekundu, gigabitu za sekundu, gigabajtu za sekundu ...