Spektroskopie UV/VIS

UV/Vis analýza pomocí spektrofotometru může vyžadovat různé druhy chemikálií. Zaprvé, byla vyvinuta speciální třída rozpouštědel, aby se zabránilo optickým nečistotám vašeho vzorku. Zadruhé, je třeba spektrofotometr kalibrovat pomocí standardních souprav UV/Vis. Zatřetí, soupravy barevných referenčních roztoků vám mohou ušetřit čas při vlastní přípravě referenčních roztoků.

Kategorie produktů

Standardy UV/VIS

Zajistěte spolehlivost výsledků díky kompletnímu sortimentu ke kalibraci spektrofotometrů na kontrolu absorbance, rozlišení, rozptýleného světla a přesnosti vlnové délky.

Barevné standardní roztoky

Především pro oblast petrochemie můžeme nabídnout kompletní řadu roztoků „připravených k okamžitému použití“ jako kalibrační standardy nebo standardy kontroly kvality podle stupnice ASTM, Saybolt, Pt-Co a Evropského lékopisu (Ph Eur)

Barevný standard v soupravách

Tyto soupravy jsou vyvinuty a vyrobeny podle kapitoly 2.2.2. „Stupeň zbarvení tekutin“ Evropského lékopisu

Často kladené dotazy

K dispozici různé standardy v ampulích dodávaných v soupravách s kompletním osvědčením o analýze ke kontrole

parametrů jako:

  • Kontrola absorbance
  • Testování rozptýleného světla
  • Testování rozlišovacích schopností
  • Testování vlnové délky

Literatura

Další zdroj