Vakuová koncentrace

Koncentrace vašich přesných vzorků je důležitá při vytváření nových látek. Je nutné zabránit jakákoli ztrátě obsahu nebo kontaminaci mezi vzorky v důsledku nárazu.

Společnost VWR nabízí nejlepší výběr systémů vakuové koncentrace pro organickou syntézu.

Nejlepší řešení

Vakuové koncentrace CentriVap®

Pro vodní rozpouštědla nebo kyselé vzorky. Teploty až 100 °C v přírůstcích po 1 °C. Rotory pro zkumavky a destičky Microwell.