Řízení jakosti v oblasti výroby produktů pro jednorázové použití

Jako výrobce jednorázových systémů podporujeme biofarmaceutické společnosti při implementaci jednorázových technologií snižujících riziko kontaminace, zefektivňujících využívání zdrojů a snižujících náročnost laboratorní práce i náklady na energii.

Výrobci jednorázových produktů se v současné době musí vypořádat s řadou nových výzev, aby dokázali vyhovět potřebám svých biofarmaceutických zákazníků a požadavkům regulačních orgánů, které pro tento nově se rozvíjející průmysl zavádějí neustále se zpřísňující předpisy. Řadu z těchto výzev je třeba řešit již na úrovni organizací, které kontrolují jakost a dodržování právních předpisů při výrobě jednorázových produktů. V přiloženém článku naleznete hlavní ustanovení týkající se kontroly jakosti a dodržování právních předpisů, na jejichž základě společnost VWR vyrábí své nejlepší jednorázové systémy. Jedná se například o následující oblasti:

  • Certifikace produktů pro čisté prostory a pro prevenci kontaminace
  • Monitorování životního prostředí
  • Validace sterility produktů a ochranných obalů