GC

V plynové chromatografii je pro získání správného výsledku rozhodující příprava vzorku. Výběr správných chemikálií pro vaši metodu a aplikaci vám pomůže při úspěšné analýze. Společnost VWR nabízí široký sortiment chemikálií pro přípravu vzorků plynové chromatografie, jako jsou rozpouštědla v plynné fázi, stopová analýza pesticidů a organických látek, aplikace MOSH/MOAH atd.

Kategorie produktů

Rozpouštědla pro analýzu pesticidů a stopovou analýzu

Pro plynovou chromatografii a zejména analýzu pesticidů můžeme nabídnout široký sortiment rozpouštědel s mimořádně nízkým obsahem halogenů a dalších organických sloučenin, které brání kontaminaci vzorků.

Rozpouštědla pro aplikace MOSH/MOAH

Naše rozpouštědla jsou navržena a testována speciálně pro analýzu minerálních olejů s nasycenými uhlovodíky (MOSH) a minerálních olejů s aromatickými uhlovodíky (MOAH).

Rozpouštědla v plynné fázi

Naše řada rozpouštědel GC-HS obsahuje nejběžněji používaná organická rozpouštědla s vysokou propustností UV záření, která jsou vhodná pro analýzu zbytkových rozpouštědel podle metod ICH, USP a PH EUR

Sekundární referenční standardy pro GC

Široký sortiment sekundárních referenčních standardů pro plynovou chromatografii určených pro různé chromatografické a analytické aplikace.

Často kladené dotazy

Typickými rozpouštědly jsou hexan a isooktan. Lze použít více polárních rozpouštědel, jako je acetonitril a toluen, je však možné, že budete muset věnovat více času vývoji injekční metody s těmito rozpouštědly. Dalším ovlivňujícím faktorem je také předúprava vzorku, např. v jakém rozpouštědle skončí váš extrakt po posledním kroku postupu přípravy.

Při vývoji metody GC-HS jsou optimalizovány parametry, jako je rozpouštědlo vzorku, teplota a čas extrakce, objem vzorku a objem headspace. Jelikož má složení a čistota rozpouštědla vzorků výrazný vliv na výtěžnost a kvalitu chromatogramu, vyvinuli jsme tato rozpouštědla speciálně pro aplikace GC-HS. Jejich čistota a specifikace pro zacházení splňují požadavky Evropského lékopisu (Ph. Eur.). Tato nová řada rozpouštědel GC-HS zahrnuje celou řadu běžných organických rozpouštědel, jako je například dimethylsulfoxid (DMSO), dimethylformamid (DMF), dimethylacetamid (DMAC) a n-methylpyrrolidon-2.

Stanovení množství dioxinů v potravinách se většinou provádí pomocí GC-MS za použití dichlormethanu, n-hexanu nebo toluenu pro přípravu vzorků. Tato rozpouštědla nabízíme ve stupních vysoké čistoty Merck UniSolv® nebo VWR Chemicals SUPRA TRACE. Díky svým vysokým specifikacím jsou tyto stupně ideální pro analýzu dioxinů pomocí GC-MS.

Záleží na pesticidech, které chcete analyzovat, a také na matrici, odkud jsou pesticidy extrahovány. Dobrým rozpouštědlem pro tento účel může být ethylacetát nebo acetonitril. Obecně upravené metody QuEChERS dávají přednost použití EA nebo ACN. Tato rozpouštědla mohou extrahovat většinu pesticidů přítomných v matrici, stále však existují matrice, které vyžadují odlišný přístup. Buďte opatrní s acetonitrilem u metod QuEChERS, neboť toto rozpouštědlo není opravdu kompatibilní s některými sloučeninami. V takových případech je lepší použít polární rozpouštědlo s přeměnou rozpouštědla na dichlormethan nebo hexan. Výběr rozpouštědla také závisí na mnoha faktorech, jako je rozpustnost a polarita. Vzhledem k vysokým teplotám používaným v GC-MS hrají důležitou roli také výpary z rozpouštědla po vstříknutí vzorku.

Literatura

Další zdroj

Plynová chromatografie

Potřebujete GC kolony nebo spotřební zboží? Níže najdete náš kompletní sortiment pro plynovou chromatografii: