HPLC

Správná volba chemické látky je pro váš chromatografický proces zásadní. Níže najdete přehled našeho sortimentu chemikálií pro chromatografii. Hledáte také kolony, nástroje nebo jiný spotřební materiál?

Kategorie produktů

Rozpouštědla pro HPLC

In reversed-phase HPLC mode gradient, unwanted “ghost peaks” can be a real problem. Quality of your mobile phase (High UV transmittances, low residue on evaporation) and batch-to-batch reproducibility are the key parameters to avoid these unwanted peaks.

Rozpouštědla pro LC-MS

U metod LC-MS dochází ke zlepšování citlivosti potřebné k uspokojování dnešních požadavků. Pro kvalitu rozpouštědla je zásadní nízká úroveň iontového pozadí, nízký obsah alkalických kovů a vhodnost pro ULC, UPLC a UHPLC.

Přísady a pufry pro LC-MS

Přísady pro LC-MS se běžně přidávají do mobilní fáze nebo se zavádějí za kolonou před rozhraním za účelem ovlivnění ionizace analytu. Výběr pufrů pro lepší separaci v HPLC.

Směsi LC-MS

Nejběžnější, předem namíchané roztoky mobilních fází LC-MS, připravené s přesností a pomocí komponent mimořádně vysoké kvality, aby byl minimalizován šum základní linie. Zajistěte vyšší míru kvality pomocí těchto předem namíchaných směsí.

Iontově párová činidla pro HPLC

Pro HPLC s gradientovou elucí jsme do sortimentu přidali řadu nových iontově párových činidel, která vykazují minimální extinkci v UV oblasti nízkých vlnových délek a vynikající transparentnost až do 200 nm.

Rozpouštědla pro HPLC v hliníkových lahvích

Bezpečnost je zásadní. Seznamte se s naší kompletní řadou rozpouštědel HPLC v hliníkových lahvích, které se ve vaší laboratoři nerozbijí.

Rozpouštědla pro HPLC v recyklačních bubnech z nerezové oceli

Kompletní sortiment rozpouštědel pro HPLC v recyklačních bubnech z nerezové oceli pro zvýšení bezpečnosti, omezení potenciální kontaminace a eliminaci odpadu.

Rozpouštědla pro preparativní chromatografie

Různé jakosti a balení uzpůsobené požadavkům preparativní HPLC usnadňují přechod z analytických na preparativní separace. Tato rozpouštědla vykazují mimořádně nízký zbytek po odpaření (<1 mg/l), nízký obsah vody a vysokou čistotu.

Často kladené dotazy

Pro dosažení lepší rozpustnosti můžete přidat přísady, jako je kyselina trifluoroctová nebo kyselina mravenčí. Kompletní sortiment přísad pro LC-MS s vysokou mírou čistoty v lahvích nebo ampulích.

Iontově párová činidla vycházejí z přidání iontových sloučenin do mobilní fáze za účelem podpory vytváření iontových párů s nabitými analyty. Tato činidla se skládají z alkylového řetězce s ionizovatelným koncem. Při použití s běžnými hydrofobními fázemi HPLC v režimu reverzní fáze lze k selektivnímu zvýšení retence nabitých analytů použít iontově párová činidla.

 • Přenos vzorku z automatického dávkovače vzorků do nástroje, zejména když dochází k absorpci nečistot na vnitřní a vnější povrchy jehly ponořené do lahvičky
 • Pokud má nečistota ve vzorku stejnou absorpční vlnovou délku jako sledovaná sloučenina
 • Voda použitá v mobilní fázi není dostatečně čistá nebo čerstvá
 • Stará mobilní fáze
 • V mobilní fázi byly přidány pufry nebo přísady nízké kvality
 • Ftaláty nebo přísady do plastů obsažené v plastových nádobách používaných při přípravě mobilní fáze
 • Zkuste použít předem namíchaná rozpouštědla
 • Použijte čerstvé eluční roztoky se solemi
 • Přefiltrujte rozpouštědla pro HPLC
 • Používejte vysoce kvalitní vodu (18,2 mOhm, TOC <5 ppb) nebo vodu s čistotou gradient grade
 • Používejte kvalitní pufry a soli
 • Zajistěte kvalitní čištění laboratorního skla

Jestliže vzorky obsahují ionizovatelné sloučeniny, pH mobilní fáze může být jednou z nejproměnlivějších položek při kontrole retence u separace HPLC s reverzními fázemi (RP-HPLC). Pokud však není pH správně kontrolováno, může být příčinou mnoha problémů. Vzhledem k tomu, že většina sloučenin analyzovaných pomocí RP HPLC obsahuje jednu nebo více kyselých či zásaditých funkčních skupin, musí být ve většině mobilních fází provedena kontrola pH. Z tohoto důvodu jsou často používány pufry.

Literatura

Další zdroj

chromatography_solutions

Prozkoumejte kompletní sortiment chromatografických roztoků a poznámky k aplikaci na naší mikro-stránce věnované chromatografii