VEM - VWR Equipment Management

VWR Equipment Management je rozhraní pro smartphony a tablety určené pro uživatele a poskytovatele služeb, kteří aktuálně používají řešení Equipment Management společnosti VWR.

Pohodlí – Přehlednost – Správa aktiv v oblasti zásob a služeb

V mnoha organizacích, společnostech i vědeckých a výzkumných institucích se vybavení stává zásadním aktivem pro práci kteréhokoli výzkumného pracovníka. Řešení VWR Equipment Management a aplikace VWR Equipment Management umožňují správu a sledování vybavení napříč celou organizací. Systém Equipment Management je součástí systému řízení jakosti a je tedy pro zákazníky z hlediska plnění jejich požadavků na shodu zcela zásadním faktorem. Systém VWR Equipment Management představuje efektivní řešení pro řízení údržby, kalibrací, oprav, zásob vybavení a mnoha dalších běžných činností. Pomůže vám při udržování odpovědnosti za vybavení pro všechna aktiva.

Aplikace VWR Equipment je integrovaná do řešení VWR Equipment Management a pomáhá zaměstnancům a poskytovatelům služeb zůstat ve spojení s vybavením, ať jsou kdekoli.

Výhody aplikace VWR Equipment:

 • Registrace nového vybavení včetně pořizování fotografií
 • Rozpoznání vybavení pomocí kódů QR nebo čárových kódů
 • Ověření umístění konkrétního kusu vybavení
 • Kontrola stavu plánů na opravu vybavení
 • Sledování a správa servisních požadavků a pracovních příkazů
 • Vytváření nových servisních požadavků v laboratoři včetně pořizování fotografií pro lepší dokumentaci
 • Příjem a výdej vybavení

Rutinní údržba a řízení malých nákupů i velkých kapitálových investic je zásadní pro zlepšení návratnosti investic a tím i snížení provozních nákladů. Řešení VWR Equipment Management převezme tento úkol za jednotlivé uživatele a spravuje vybavení pomocí snadno ovladatelného softwarového systému pro správu.

Systém VWR Equipment Management v sobě zahrnuje portfolio vašeho vybavení, plánování údržby a správu zásob a pracovních příkazů pro rychlou a snadnou administrativu, sledování a rozhodování.

Výhody řešení VWR Equipment Management:

 • Systém fungující na principu cloud podporuje mobilní správu zásob a disponuje uživatelsky přívětivým prostředím
 • Sledování všech potřeb řízení servisu vybavení: servisních záznamů, rozpisů preventivní údržby, vytváření pracovních příkazů
 • Umožňuje strategická rozhodnutí o zásobování na základě uložených informací: celkové provozní náklady
 • Správa zakázek a záruk
 • Zpracovává zprávy a vytváří klíčové indikátory výkonnosti
 • Porovnává výkonnost výrobců, poskytovatelů služeb, dodavatelů apod.

*Upozornění: Pro spuštění aplikace VWR Equipment Management je potřeba provést nastavení a konfiguraci řešení VWR Equipment Management. Společnost VWR může provést vyhodnocení vašich potřeb a nabídnout vám vhodné výrobky, školení a podporu podle vašich požadavků. Chcete-li provést vyhodnocení, kontaktujte místní pobočku společnosti VWR nebo navštivte webové stránky vwr.com.