Stanovení obsahu dusíku

Ke stanovení obsahu dusíku ve vzorku se používá Kjeldahlova metoda. Při této analýze se vzorek štěpí silnou kyselinou a volný dusík reaguje za vzniku síranu amonného.

K urychlení tohoto procesu se přidávají katalyzátory (tablety). Dalším krokem je destilace s následnou titrací. V tomto procesu je třeba použít několik chemikálií. Od kyselin pro trávení až po odměrné roztoky a indikátory pro konečnou titraci.

Kategorie produktů

Katalyzátory pro Kjeldahlovu metodu stanovení přítomnosti dusíku.

Komplexní a široký sortiment tablet připravených k použití, které splňují optimální požadavky pro fázi rozkladu kyselinou sírovou.

Často kladené dotazy

Kjeldahlova metoda se používá pro kvantitativní stanovení dusíku obsaženého v organických látkách a dusíku obsaženého v anorganických sloučeninách, například amoniaku a amoniu (NH3/NH4+), ve všech druzích potravin nebo vzorcích prostředí, jako jsou:

  • Maso a související výrobky, například klobásy
  • Obilí a mouka
  • Kakao
  • Mléko a související výrobky (sýr a sušené mléko)
  • Půda
  • Voda (užitková a pitná) nebo odpadní voda...

Literatura

Další zdroj