Rozpouštědla PESTINORM® SUPRA TRACE pro stopovou analýzu pesticidů a organických látek

PESTINORM® SUPRA TRACE – univerzální rozpouštědlo pro každou aplikaci

Jedenáct vysoce čistých rozpouštědel pro analýzu a citlivé metody detekce všech organických vzorků (GC-FID, GC-ECD, GC-MS).

  • Velmi vysoká čistota (> 99,9 % analýzy), spolehlivost
  • Jedno univerzální rozpouštědlo pro všechny vzorky i citlivé detekční metody
  • Specifikovaný časový rozsah retence pro ECD je větší (takže mohou být spolehlivě detekovány i látky s nízkým bodem varu)
  • Všechny detekční metody jsou uvedené ve specifikacích
 
  Popis Bal. Kat. č. Akční cena Množství
  2-propanol 2,5 l 85391.320E  
  Aceton 2,5 l 85384.320E  
  Cyklohexan 2,5 l 85385.320E  
  Dichlormethan 2,5 l 85386.320E  
  Etylacetát 2,5 l 85387.320E  
  Metanol 2,5 l 85394.320E  
  n-heptan 99 % 2,5 l 85388.320E  
  n-hexan 95 % 2,5 l 85389.320E  
  n-hexan 99 % 2,5 l 85390.320E  
  Technický benzín 40–60 2,5 l 85392.320E  
  Toluen 2,5 l 85393.320E