Filtry Whatman™ pro testování vody, vzduchu a půdy

Při monitorování vzduchu, vody a půdy v rámci environmentálního testování je důležité, aby výsledky analýz byly spolehlivé a přesné. Společnost GE chápe vaši potřebu jistoty, že filtrační proces bude účinný, poskytne reprodukovatelné výsledky a zachová integritu vzorku. Ať už používáte jakýkoliv z papírů ze skleněných vláken, stříkačkových filtrů nebo produktů Whatman™ nabízených společností GE, můžete se vždy spolehnout na jejich kvalitu, protože víme, jak je kvalita důležitá.

Testování vody   Testování vzduchu   Testování půdy
   
NOVÉ filtry RTU*k dispozici!
*Ready-To-Use (připravené k použití)
       

40 let zkušeností s přípravou a testováním environmentálních vzorků (40 Years of Environmental Sample Prep and Testing Experience) shrnutých do 21 minut

Nahoru

Filtry Whatman™ pro testování vody

Filtry Whatman™ splňují požadavky na testování environmentálních vzorků vody. Lze je použít pro následující testování:
 • analýza pevných látek
 • analýza kovů
 • příprava vzorků rozpuštěných iontů
 • obsah rozpuštěného organického uhlíku
 • HPLC, UHPL, ICP-MS
 • mikrobiologická analýza

V nabídce produktů Whatman™ naleznete specializované filtry garantující spolehlivé výsledky a usnadňující jakoukoliv analýzu, a to i v případě kritických vzorků.

Použití filtrů 934-AH RTU ze skleněných vláken, které se dodávají v promyté i předem odvážené formě, vám například může ušetřit při analýze vzorků suspendovaných pevných látek nezanedbatelné množství času.

Stříkačkové filtry GD/XP, obsahující integrovaný krok předfiltrace přes stoh dvouvrstvých předfiltrů a jednu finální 0,45mikronovou membránu, nabízí snadný způsob filtrace u obtížně filtrovatelných vzorků. Polypropylenový předfiltr navíc minimalizuje úroveň iontově extrahovatelných částic, takže je vhodný i pro analýzu stopových prvků metodou ICP-MS. Zjistěte, jak můžete filtry Anotop™ IC, Puradisc Aqua 30, Puradisc, Spartan, GD/XP a GD/X™ a Mini-Uniprep co nejlépe využít!

Reference zákazníků: filtry Whatman™ pro testování kvality vody

Novinka: Řada RTU (Ready-To-Use) je nyní rozšířená o filtry

GF/C RTU pro rozpuštěné a suspendované pevné látky v souladu s normou EN872
934-AH RTU pro těkavé látky v souladu s požadavky standardní laboratorní metodiky US EPA 2540 C a D

Připravené k použití: Předem promyté, vysušené / žíhané, chlazené, odvlhčené, odvážené na 4 desetinná místa a umístěné v popsané misce nebo v misce s čárovým kódem a krabici s čárovým kódem. 

Požádejte o vzorky filtrů Whatman pro VODU

Celkové suspendované, rozpuštěné a těkavé pevné látky se stanovují pomocí filtrů se skleněnými vlákny. Filtry 934-AH RTU se skleněnými vlákny se dodávají připravené k použití!Filtry ze skleněných mikrovláken bez pojiv, třída GF/C, Whatman

Použití:
filtry pro analýzu celkových suspendovaných, rozpuštěných a těkavých pevných látek

Důležitá vlastnost č. 1:
zachytávání velmi jemných částic

Důležitá vlastnost č. 2:
zachytávání částic 1,2 µm

V souladu s požadavky standardní metodiky:
EN 872

Název filtru:
GF/C

Typ filtru:
filtry ze skleněných vláken

 Filtry ze skleněných mikrovláken bez pojiv, třída 934-AH, Whatman

Použití:
filtry pro analýzu celkových suspendovaných pevných látek

Důležitá vlastnost č. 1:
vysoká kapacita zatížení

V souladu s požadavky standardní metodiky:
2540D

Název filtru: 934-AH

Typ filtru: filtr ze skleněných vláken

 

Nové filtry RTU pro těkavé látky k dispozici

Filtry ze skleněných mikrovláken, 934-AH™ RTU, Whatman

Použití:
Filtry pro analýzu celkových suspendovaných pevných látek

Důležitá vlastnost č. 1:
Připravené k použití: předem promyté a odvážené

Důležitá vlastnost č. 2:
Každé balení s jedinečným čárovým kódem

V souladu s požadavky standardní metodiky:
2540D

Název filtru: 934-AH RTU

Typ filtru: Filtr ze skleněných vláken

Filtry ze skleněných mikrovláken bez pojiv, třída GF/C RTU, Whatman

Použití:
Filtry pro analýzu celkových suspendovaných, rozpuštěných a těkavých pevných látek

Důležitá vlastnost č. 1:
Připravené k použití: předem promyté, vysušené, chlazené a odvážené

Důležitá vlastnost č. 2:
Certifikovaná hmotnostní ztráta <0.017 mg/cm2 

V souladu s požadavky standardní metodiky:
EN 872

Název filtru:GF/C RTU

Typ filtru: Filtr ze skleněných vláken

       

Ukázka filtrů ze skleněných mikrovláken, 934-AH™ RTU, Whatman


Chemické analýzy jsou běžně prováděny za použití analytických přístrojů. Dobrou praxi, která slouží k odebrání nežádoucích částic z analýzy a k ochraně citlivého přístrojového vybavení před potenciálně škodlivými sloučeninami, představuje filtrace vodních vzorků před vlastní analýzou.

V této sekci můžete nalézt filtry pro následující využití:

 • stanovení rozpuštěných těžkých kovů (stříkačkový filtr GD/XP™, vřazené filtry Polydisc™ GW a Polycap™ GW)
 • příprava vzorků rozpuštěných iontů (stříkačkový filtr Anotop™ IC)
 • stanovení rozpuštěného organického uhlíku (DOC) (stříkačkový filtr Puradisc™ Aqua 30)

Stříkačkové filtry, GD/XP™, Whatman

Použití:
analýza rozpuštěných těžkých kovů

Důležitá vlastnost č. 1:
pro obtížně filtrovatelné vzorky

Důležitá vlastnost č. 2:
vhodné pro stopové analýzy kovů

Název filtru:
GD/XP™

Typ filtru:
STŘÍKAČKOVÉ FILTRY

 

Vřazené filtry, Polydisc™ GW, Whatman

Použití:
analýza rozpuštěných těžkých kovů

Důležitá vlastnost č. 1:
pro vzorky podzemní vody

Název filtru:
POLYDISC™ GW

Typ filtru:
vřazené FILTRY

 

Kapsle pro odběr vzorků podzemní vody, Polycap™ GW, Whatman

Použití:
analýza rozpuštěných těžkých kovů

Důležitá vlastnost č. 1:
pro vzorky podzemní vody

Název filtru:
POLYCAP™ GW

Typ filtru:
vřazené FILTRY

Stříkačkové filtry, Anotop™, Whatman

Použití:
analýza rozpuštěných iontů

Důležitá vlastnost č. 1:
certifikace a garance uvolňování nízkých hladin aniontů

Název filtru:
ANOTOP™ IC

Typ filtru:
STŘÍKAČKOVÉ FILTRY

 

Stříkačkové filtry, Puradisc™ Aqua 30, Whatman

Použití:
analýza rozpuštěného organického uhlíku

Důležitá vlastnost č. 1:
předem promyté

Název filtru:
PURADISC™ AQUA30

Typ filtru:
STŘÍKAČKOVÉ FILTRY

HPLC/UHPLC a další analytické techniky

Použití následujících filtrů přispívá k ochraně přístrojového vybavení:

Stříkačkové filtry, SPARTAN™, Whatman

Použití:
nízký obsah pevných látek

Důležitá vlastnost č. 1:
certifikace HPLC

Název filtru:
SPARTAN

Typ filtru:
STŘÍKAČKOVÉ FILTRY

 

Stříkačkové filtry, Puradisc™, Whatman

Použití:
nízký obsah pevných látek

Důležitá vlastnost č. 1:
široký výběr membrán, velikostí pórů a průměrů

Název filtru:
PURADISC

Typ filtru:
STŘÍKAČKOVÉ FILTRY

 

Stříkačkové filtry, GD/X™, Whatman

Použití:
obtížně filtrovatelné vzorky

Důležitá vlastnost č. 1:
se stohem filtrů ze skleněných vláken pro předfiltraci

Důležitá vlastnost č. 2:
třikrát až sedmkrát vyšší objem vzorků v porovnání se standardními stříkačkovými filtry

Název filtru:
GD/X

Typ filtru:
STŘÍKAČKOVÉ FILTRY

Stříkačkové filtry, GD/XP™, Whatman

Použití:
obtížně filtrovatelné vzorky

Důležitá vlastnost č. 1:
se stohem polypropylenových filtrů pro předfiltraci

Důležitá vlastnost č. 2:
minimalizace úrovní iontově extrahovatelných částic

Název filtru:
GD/XP

Typ filtru:
STŘÍKAČKOVÉ FILTRY

 

Bezstříkačkové filtry, Mini-UniPrep™ G2

Použití:
autosamplery HPLC/GC

Důležitá vlastnost č. 1:
všestranný filtr a lahvička autosampleru

Důležitá vlastnost č. 2:
se SKLENĚNOU lahvičkou autosampleru

Název filtru:
MINIUNIPREP G2

Typ filtru:
BEZSTŘÍKAČKOVÉ FILTRY

 

Bezstříkačkové filtry, Mini-UniPrep™

Použití:
autosamplery HPLC/GC

Důležitá vlastnost č. 1:
všestranný filtr a lahvička autosampleru

Důležitá vlastnost č. 2:
S PLASTOVOU lahvičkou autosampleru

Název filtru:
MINIUNIPREP

Typ filtru:
BEZSTŘÍKAČKOVÉ FILTRY

Analytická vědecká zpráva

Ukázkové video stříkačkového filtru Whatman GD/X™


Ukázka filtru Whatman Mini-UniPrep™

Společnost VWR nabízí kompletní sortiment spotřebního materiálu, vybavení a činidel pro environmentální analýzy. Produkty můžete vyhledat pomocí vyhledávače na domovské stránce nebo se obraťte na obchodního zástupce.

Kontakt

Nahoru

Filtry Whatman™ pro testování vzduchu

V důsledku přítomnosti vysokého množství polutantů v okolním vzduchu se stává potřeba monitorování kvality vzduchu stále důležitější. Emise mohou pocházet jak z přírodních zdrojů, tak ze zdrojů z oblasti průmyslu, zemědělství nebo dopravního provozu. Klíčový zájem je při environmentálním monitorování a realizaci souvisejících studií věnován hlavně ultrajemným částicím (UFP), neboť mají potenciálně významný dopad na lidské zdraví a kvalitu vzduchu.

Je třeba monitorovat také přítomnost těžkých kovů, organických a anorganických chemikálií, jako je ozón, těkavé organické sloučeniny, SO2, NO2, CO, benzoát nebo azbest.

Mezi produkty Whatman™ naleznete speciální filtry určené pro manuální i automatické monitorování částic; pro odběr vzorků v podmínkách běžného i agresivního prostředí; pro testování radioaktivity, kovů nebo azbestu.

Vybírat můžete z 13 různých typů filtrů Whatman™ pro testování vzorků vzduchu:

 • PM2,5
 • GF/A
 • EPM 2000
 • GF10
 • Membrány TE
 • Filtry QM-A z křemenného vlákna
 • Filtry QM-H z křemenného vlákna
 • Křemenné patrony QM-A
 • Křemenné patrony QM-H
 • Cívky ze skleněného mikrovlákna
 • WME
 • Membrány Nucleopore™
 • Membrány Cyclopore™

Požádejte o vzorky filtrů Whatman pro VZDUCH

Ruční odběr vzorků v běžných podmínkách prostředí

Filtry ze skleněných mikrovláken s pojivy, třída GF 10, Whatman

Použití:
ruční odběr vzorků částic okolního vzduchu (běžné podmínky prostředí)

Důležitá vlastnost č. 1:
vynikající mechanická stabilita

Důležitá vlastnost č. 2:
použitelnost až do 180 °C

Název filtru:
GF10

Typ filtru:
FILTRY ZE SKLENĚNÝCH VLÁKEN

 

Extrakční patrony, Whatman

Použití:
ruční odběr vzorků částic okolního vzduchu (běžné podmínky prostředí)

Důležitá vlastnost č. 1:
pro kouřové plyny

Důležitá vlastnost č. 2:
použitelnost až do 500 °C

Název filtru:
GLASS FIBRE THIMBLES

Typ filtru:
PATRONY ZE SKLENĚNÝCH VLÁKEN

 

Membránové filtry, PTFE, řada TE, Whatman

Použití:
ruční odběr vzorků částic okolního vzduchu (běžné podmínky prostředí)

Důležitá vlastnost č. 1:
vysoká chemická kompatibilita

Důležitá vlastnost č. 2:
malá chemická interference s pozadím

Název filtru:
TE PTFE

Typ filtru:
MEMBRÁNOVÉ FILTRY Z PTFE

Filtry ze skleněných mikrovláken bez pojiv, třída GF/A, Whatman

Použití:
ruční odběr vzorků částic okolního vzduchu (běžné podmínky prostředí)

Důležitá vlastnost č. 1:
pro gravimetrické stanovení, PM10

Důležitá vlastnost č. 2:
vysoká rychlost průtoku

Název filtru:
GF/A

Typ filtru:
FILTRY ZE SKLENĚNÝCH VLÁKEN

 

Filtry ze skleněného mikrovlákna pro odběr vzorků vzduchu, třída EPM-2000, Whatman

Použití:
ruční odběr vzorků částic okolního vzduchu (běžné podmínky prostředí)

Důležitá vlastnost č. 1:
pro gravimetrické stanovení, PM10

Důležitá vlastnost č. 2:
použitelnost spolu s vybavením pro velkoobjemový odběr vzorků pevných částic PM-10 ve vzduchu

Název filtru:
EPM2000

Typ filtru:
FILTRY ZE SKLENĚNÝCH VLÁKEN

 

Membránové filtry pro odběr vzorků vzduchu, PTFE, třída PM 2,5, Whatman

Použití:
Ruční odběr vzorků částic okolního vzduchu (běžné podmínky prostředí)

Důležitá vlastnost č. 1:
pro stanovení pevných částic PM 2,5; vysoká chemická kompatibilita

Důležitá vlastnost č. 2:
malá chemická interference s pozadím

V souladu s požadavky standardní metodiky:
EPA PM 2,5 (požadavky dle 40 CFR, část 50, dodatek L)

Název filtru:
PM 2.5 PTFE

Typ filtru:
MEMBRÁNOVÉ FILTRY Z PTFE

Ruční odběr vzorků v agresivních podmínkách prostředí

Filtry z křemenného mikrovlákna pro odběr vzorků vzduchu, třída QM-A, Whatman

Použití:
ruční odběr vzorků pevných částic v okolním vzduchu (agresivní podmínky prostředí)

Důležitá vlastnost č. 1:
pro kouřové plyny, vysoce čistý křemen

Důležitá vlastnost č. 2:
použitelnost až do 800 °C

Název filtru:
QM-A

Typ filtru:
FILTRY Z KŘEMENNÝCH VLÁKEN

 

Filtry z čistého křemene pro odběr vzorků vzduchu, třída QM-H, Whatman

Použití:
ruční odběr vzorků pevných částic v okolním vzduchu (agresivní podmínky prostředí)

Důležitá vlastnost č. 1:
100% čistý křemen

Důležitá vlastnost č. 2:
použitelnost až do 900 °C

Typ filtru:
QM-H

Typ filtru:
FILTRY Z KŘEMENNÝCH VLÁKEN

 

Extrakční patrony, vysoká čistota, křemenné, Whatman

Použití:
ruční odběr vzorků pevných částic v okolním vzduchu (agresivní podmínky prostředí)

Důležitá vlastnost č. 1:
vysoce čistý křemen, pro kouřové plyny

Důležitá vlastnost č. 2:
použitelnost až do 800 °C

Název filtru:
PATRONY Z KŘEMENNÝCH VLÁKEN

Typ filtru:
PATRONY Z KŘEMENNÝCH VLÁKEN

Automatické vzorkování

Filtry ze skleněných mikrovláken s pojivy, třída GF 10, Whatman

Použití:
automatický odběr vzorků pevných částic v okolním vzduchu

Důležitá vlastnost č. 1:
vynikající mechanická stabilita

Důležitá vlastnost č. 2:
použitelnost až do 180 °C

Název filtru:
GF10 REELS

Typ filtru:
CÍVKY ZE SKLENĚNÉHO MIKROVLÁKNA

Odběr vzorků pro testování radioaktivity a analýzu kovů

Filtry ze skleněných mikrovláken bez pojiv, třída GF/A, Whatman

Použití:
odběr vzorků radioaktivních látek znečišťujících vzduch

Důležitá vlastnost č. 1:
vhodné pro absorpci radioaktivního jódu

Důležitá vlastnost č. 2:
vysoká rychlost průtoku

Název filtru:
GF/A

Typ filtru:
FILTRY ZE SKLENĚNÝCH VLÁKEN

 

Filtrační papíry pro speciální použití, třída 72, Whatman

Použití:
odběr vzorků radioaktivních látek znečišťujících vzduch

Důležitá vlastnost č. 1:
vhodné pro absorpci radioaktivního jódu

Název filtru:
Grade 72

Typ filtru:
FILTRAČNÍ PAPÍR ZE SKLENĚNÝCH VLÁKEN/CELULÓZY

Filtry pro stanovení kovů v částicích okolního vzduchu

Membránové filtry, smíšený ester celulózy, Whatman

Použití:
filtry pro stanovení kovů v částicích okolního vzduchu

Důležitá vlastnost č. 1:
dobrá rychlost průtoku a odolnost

Důležitá vlastnost č. 2:
široký výběr porozity

Název filtru:
MCE

Typ filtru:
MEMBRÁNOVÉ FILTRY Z MCE


Monitorování znečištění vzduchu pocházejícího z komínů, kouřovodů a zdrojů aerosolu vyžaduje filtry, které dokáží odolat chemicky dráždivým podmínkám a vysokým teplotám, které v těchto prostředích panují. V případě tohoto typu použití se vyžaduje rovněž vysoká čistota.

Filtry pro analýzu těžkých kovů

Filtry z křemenného mikrovlákna pro odběr vzorků vzduchu, třída QM-A, Whatman

Použití:
analýza těžkých kovů

Důležitá vlastnost č. 1:
vysoce čistý křemen

Důležitá vlastnost č. 2:
použitelnost až do 800 °C

Název filtru:
QM-A

Typ filtru:
FILTRY Z KŘEMENNÝCH VLÁKEN

 

Filtry z čistého křemene pro odběr vzorků vzduchu, třída QM-H, Whatman

Použití:
analýza těžkých kovů

Důležitá vlastnost č. 1:
100% čistý křemen

Důležitá vlastnost č. 2:
použitelnost až do 900 °C

Typ filtru:
QM-H

Typ filtru:
FILTRY Z KŘEMENNÝCH VLÁKEN

 

Filtry ze skleněného mikrovlákna pro odběr vzorků vzduchu, třída EPM-2000, Whatman

Použití:
analýza těžkých kovů

Důležitá vlastnost č. 1:
podrobná chemická analýza stopových znečišťujících látek

Důležitá vlastnost č. 2:
použitelnost spolu s vybavením pro velkoobjemový odběr vzorků pevných částic PM-10 ve vzduchu

Název filtru:
EPM2000

Typ filtru:
FILTRY ZE SKLENĚNÝCH VLÁKEN

Extrakční patrony, vysoká čistota, křemenné, Whatman

Použití:
analýza těžkých kovů

Důležitá vlastnost č. 1:
vysoce čistý křemen, vhodné pro extrakci s rozpuštědlem i pro odběr vzorků vzduchu

Důležitá vlastnost č. 2:
použitelnost až do 800 °C

Název filtru:
QUARTZ FIBER THIMBLES

Typ filtru:
PATRONY Z KŘEMENNÝCH VLÁKEN

Filtry pro jiné organické nebo anorganické chemické látky

Filtry ze skleněných mikrovláken bez pojiv, třída GF/A, Whatman

Použití:
jiné organické nebo anorganické chemické látky

Důležitá vlastnost č. 1:
vysoká rychlost průtoku

Název filtru:
GF/A

Typ filtru:
FILTRY ZE SKLENĚNÝCH VLÁKEN

 

Membránové filtry, PTFE, řada TE, Whatman

Použití:
jiné organické nebo anorganické chemické látky

Důležitá vlastnost č. 1:
zvýšená odolnost vůči působení agresivního testovaného prostředí

Důležitá vlastnost č. 2:
vysoká chemická kompatibilita

Typ filtru:
TE PTFE

Typ filtru:
MEMBRÁNOVÉ FILTRY Z PTFE

 

Filtry z křemenného mikrovlákna pro odběr vzorků vzduchu, třída QM-A, Whatman

Použití:
jiné organické nebo anorganické chemické látky

Důležitá vlastnost č. 1:
vysoce čistý křemen

Důležitá vlastnost č. 2:
použitelnost až do 800 °C

Název filtru:
QM-A

Typ filtru:
FILTRY Z KŘEMENNÝCH VLÁKEN

Filtry z čistého křemene pro odběr vzorků vzduchu, třída QM-H, Whatman

Použití:
jiné organické nebo anorganické chemické látky

Důležitá vlastnost č. 1:
100% čistý křemen

Důležitá vlastnost č. 2:
použitelnost až do 900 °C

Název filtru:
QM-H

Typ filtru:
FILTRY Z KŘEMENNÝCH VLÁKEN

 

Extrakční patrony, vysoká čistota, křemenné, Whatman

Použití: jiné organické nebo anorganické chemické látky

Důležitá vlastnost č. 1:
vysoce čistý křemen, vhodné pro extrakci s rozpuštědlem i pro odběr vzorků vzduchu.

Důležitá vlastnost č. 2:
použitelnost až do 800 °C

Typ filtru:
PATRONY Z KŘEMENNÝCH VLÁKEN

Typ filtru:
PATRONY Z KŘEMENNÝCH VLÁKEN


Společnost VWR nabízí kompletní sortiment spotřebního materiálu, vybavení a činidel pro environmentální analýzy. Produkty můžete vyhledat pomocí vyhledávače na domovské stránce nebo se obraťte na obchodního zástupce.

Kontakt

Nahoru

Filtry Whatman™ pro testování půdy

Z hlediska životního prostředí patří půda společně s vodou, vzduchem a živými organismy mezi hlavní funkční prvky ekosystémů a jako taková musí být udržována a chráněna před možnou degradací. Používání hnojiv při zemědělské činnosti však může na druhé straně významně přispět ke zlepšení produktivity půdy, a tím i ke zvýšení výnosů plodin.

Před vlastní analýzou půdních vzorků je nejprve třeba z půdní hmoty úpravou pH a působením tepla extrahovat chemické sloučeniny a koncentrovat je. V půdních vzorcích se analyzuje dusík, pesticidy, fosfor, pevné látky a čisté roztoky a pH. Mezi produkty Whatman™ jistě naleznete přesně takové produkty, které pro svá testování potřebujete.

Požádejte o vzorky filtrů Whatman pro PŮDU

Stanovení dusíku Kjeldahlovou metodou

Stanovení obsahu půdního dusíku se obvykle provádí pomocí Kjeldahlových technik, které zahrnují odběr přesného množství půdy, které je následně přeneseno do mineralizační trubice. Pro tuto techniku je třeba použít váženky Whatman™ s nízkým obsahem dusíku a vzorky pak filtrovat přes kvalitativní filtrační papíry.

Kvalitativní filtrační papíry, standardní třídy, třída 4 a 4V, Whatman

Použití:
stanovení dusíku Kjeldahlovou metodou

Důležitá vlastnost č. 1:
pro filtraci vzorků před analýzou

Název filtru:
Grade 4

Typ filtru:
FILTRAČNÍ PAPÍR

 

Váženky pro Kjeldahlovu techniku, Whatman

Použití:
stanovení dusíku Kjeldahlovou metodou

Důležitá vlastnost č. 1:
nízký obsah dusíku

Typ filtru:
třída 609

Typ filtru:
VÁŽENKY


Před analýzou, například plynovou chromatografií (GC), může být třeba půdu připravit provedením extrakce na Soxhletově přístroji nebo mikrovlnnou mineralizací. Pro tuto techniku jsou široce využívány extrakční patrony. Použitím speciálních stříkačkových filtrů můžete odstranit jemné částice a chránit tak přístroj na GC.

Extrakční patrony, Whatman

Použití:
extrakce na Soxhletově přístroji

Název filtru: CELL THIMBLES


Typ filtru: CELULÓZOVÉ PATRONY


Většina metod testování stopových prvků zahrnuje extrakci půdy a následující měření koncentrace stopových prvků v kapalné fázi bez obsahu půdních částic pomocí například atomové emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou (ICP-AES). Při použití takových metod se pak vzorek musí obvykle filtrovat přes kvalitativní filtrační papír nebo filtr ze skleněných vláken, aby nedocházelo k ucpání nebulizéru (zmlžovače) nebo k interferenci matrice při vstřikování vzorku do analytického přístroje. Pokud mineralizujete vzorek působením lučavky královské, je možné pro jeho filtraci použít bezpopelový filtrační papír.

Stříkačkové filtry, SPARTAN™, Whatman

Použití:
spektrofotometrie a chromatografie

Důležitá vlastnost č. 1:
certifikace HPLC

Název filtru:
SPARTAN

Typ filtru:
filtr ze skleněných vláken

 

Stříkačkové filtry, Puradisc™, Whatman

Použití:
spektrofotometrie a chromatografie

Důležitá vlastnost č. 1:
široký výběr membrán, velikostí pórů a průměrů

Název filtru:PURADISC

Typ filtru: Filtr ze skleněných vláken

 

Stříkačkové filtry, GD/X™, Whatman

Použití:
spektrofotometrie a chromatografie

Důležitá vlastnost č. 1:
se stohem filtrů ze skleněných vláken pro předfiltraci

Důležitá vlastnost č. 2:
třikrát až sedmkrát vyšší objem vzorků v porovnání se standardními stříkačkovými filtry

Název filtru:
GD/X

Typ filtru:
stříkačkové filtry

Stříkačkové filtry, GD/XP™, Whatman

Použití:
obtížně filtrovatelné vzorky

Důležitá vlastnost č. 1:
se stohem polypropylenových filtrů pro předfiltraci

Důležitá vlastnost č. 2:
minimalizace úrovní iontově extrahovatelných částic

Název filtru:
GD/XP

Typ filtru:
stříkačkové filtry

 

Bezstříkačkové filtry, Mini-UniPrep™ G2, Whatman

Použití:
spektrofotometrie a chromatografie

Důležitá vlastnost č. 1:
všestranný filtr a lahvička autosampleru

Důležitá vlastnost č. 2:
se SKLENĚNOU lahvičkou autosampleru

Název filtru:
MINIUNIPREP G2

Typ filtru:
filtr ze skleněných vláken

 

Bezstříkačkové filtry, Mini-UniPrep™, Whatman

Použití:
spektrofotometrie a chromatografie

Důležitá vlastnost č. 1:
všestranný filtr a lahvička autosampleru

Důležitá vlastnost č. 2:
s PLASTOVOU lahvičkou autosampleru

Název filtru:
MINIUNIPREP

Typ filtru:
filtr ze skleněných vláken

Ukázkové video stříkačkového filtru Whatman GD/X™


Ukázka filtru Whatman Mini-UniPrep™

Stanovení půdního fosforu může sloužit například pro určení množství fosforu ve hnojivu potřebného k maximalizaci růstu rostlin. Při stanovení obsahu půdního fosforu se nejprve provede extrakce z půdního vzorku pomocí příslušného chemického roztoku a následně se kolorimetricky stanoví obsah fosforu v extraktu. Extrakt je obvykle třeba před analýzou přefiltrovat pomocí kvalitativního filtračního papíru. Při použití automatizované metody pro stanovení koncentrace fosforu může být vyžadován filtrační papír odolný vůči působení kyselin.

Kvantitativní filtrační papíry, bezpopelové třídy, třída 41, Whatman

Použití:
kolorimetrické stanovení fosforu

Název filtru: Grade 41


Typ filtru: FILTRAČNÍ PAPÍR


Hodnota pH patří mezi nejdůležitější vlastnosti půdy, které ovlivňují její schopnost zadržovat minerální látky. Některé rostliny mohou mít velmi specifické požadavky na hodnotu pH půdy. Postupů měření pH půdy existuje celá řada. Pokud právě nemáte k dispozici pH metr nebo vám stačí určit hodnotu pH pouze přibližně, můžete použít lakmusové papírky, které představují rychlou a levnou metodu stanovení pH. Při přípravě půdních vzorků je třeba před přidáním vody nejprve vzorek zvážit s použitím navažovacího papíru. Půdní suspenzi lze vyčistit od zbytečných pevných částic pomocí filtrace přes filtrační papír.

Indikátorové pH papírky, Whatman

Použití:
analýza pH

Důležitá vlastnost č. 2:
univerzální indikátory

Název filtru:
PHANPEHA

Typ filtru:
INDIKÁTOROVÉ PAPÍRKY


V řadě testovacích metod se před vlastní analýzou vyžaduje oddělení kapalných látek od suspendovaných pevných částic. K tomuto účelu nabízí společnost GE široký sortiment celulózových filtračních papírů s různou rychlostí průtoku, kapacitou zatížení a chemickou odolností.

Papírové filtry: průvodce výběrem

Společnost VWR nabízí kompletní sortiment spotřebního materiálu, vybavení a činidel pro environmentální analýzy. Produkty můžete vyhledat pomocí vyhledávače na domovské stránce nebo se obraťte na obchodního zástupce.

Kontakt